กิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2562 13 -

กิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม ประจำปี 2562

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอเรียนเชิญร่วมงานแถลงข่าว “รวมพลังประกาศเจตนารมณ์ “แก้ปัญหาพฤติกรรมเด็กติดเค็ม” และการจัดงานกิจกรรมสัปดาห์วันไตโลกและสัปดาห์ลดการบริโภคเค็ม  ประจำปี 2562 ”ภายใต้หัวข้อ Kidney Health For Everyone Everywhere”  ภายใต้คำขวัญ “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง” ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์  2562  เวลา  10.30 – 12.00 น.  ณ  ห้องกรีน  ชั้น B1  อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)


  • สำหรับการจัดงานวันไตโลก จะจัดขึ้นเป็นประจำในวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นวัน International Federation of Kidney Foundation และ International Society of Nephrology และได้กำหนดให้เป็น “วันไตโลก” (World Kidney Day) เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตื่นตัวในการดูแลรักษาสุขภาพไต โดยในปีนี้สมาคมโรคไตฯ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
  • กิจกรรมวันไตโลก ในปี 2562 คือ วันอาทิตย์ ที่ 17  มีนาคม พ.ศ.2562   ณ  Atrium Zone ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข เครือข่ายลดบริโภคเค็ม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ตระหนักถึงการบริโภคลดเค็มของคนไทย โดยเฉพาะในเด็กที่พบว่าเป็นโรคไตเพิ่มมากขึ้นทุกปี ซึ่งการบริโภคเค็มนอกจากเป็นโรคไตแล้ว ยังสามารถทำให้เป็นโรคหัวใจ  โรคความดันโลหิตสูง และโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต จึงทำให้ในเดือนมีนาคมของทุกปี มีการจัดกิจกรรมวันไตโลก เพื่อให้เกิดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคต่าง ๆ และการป้องกันอย่างเหมาะสม สำหรับผู้สนใจและประชาชนทั่วไป ที่จะเข้าร่วมกิจกรรม “วันไตโลก” ในวันอาทิตย์ ที่ 17  มีนาคม พ.ศ.2562   ณ  Atrium Zone ชั้น 1 ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

สามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในงาน จะมีการแสดงของเหล่าศิลปิน ดารา นักแสดง  การตรวจสุขภาพไต และการให้ความรู้เรื่องโรคไตโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญไตเฉพาะทาง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-718 1898 หรือ เว็บไซต์ www.nephrothai.org