ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2562 13 -

ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 29 มกราคม 2562  เวลา 13.00 น. นายพงษ์พันธุ์ นวลศรี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปี 2562 เพื่อบำบัดฟื้นฟู อนุรักษ์ป้องกันปราบปรามการ บุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน รวมทั้งการลักลอบทรัพยากรธรรมชาติอย่างผิดกฎหมาย  ณ ศูนย์การเรียนรู้ม่วงกลวง  ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง