ไทยสมายล์ได้รับบรรจุเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) 13 -

ไทยสมายล์ได้รับบรรจุเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)

ไทยสมายล์ได้รับบรรจุเป็นสมาชิกของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
ตอกย้ำสายการบินชั้นนำในระดับภูมิภาคของไทยที่ให้บริการเต็มรูปแบบ


สายการบินไทยสมายล์ได้รับบรรจุเป็นสมาชิกสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา (International Air Transport Association: IATA) โดยสมบูรณ์ หลังจากที่ได้รับใบรับรองการบริหารความปลอดภัยของสายการบินจากไออาตา (IOSA) เมื่อเดือนกันยายน 2560 ซึ่งไทยสมายล์ได้ผ่านขั้นตอนการประเมินเข้าวัดมาตรฐานด้านความปลอดภัยของการให้บริการการบินในทุกๆ ขั้นตอน การได้รับการบรรจุเข้าเป็นสมาชิกของไออาตานี้ จะทำให้ไทยสมายล์มีศักยภาพด้านการบินที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งในด้านความน่าเชื่อถือจากผู้โดยสาร รวมไปถึงโอกาสการทำข้อตกลงการบินโดยใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน (Code Share) กับสายการบินนานาชาติ และยังเป็นการเพิ่มโอกาสด้านการขายและการตลาดให้กับเส้นทางบินของไทยสมายล์อีกด้วย

นางชาริตา ลีลายุทธ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยสมายล์ กล่าวว่า สายการบินไทยสมายล์ ได้รับใบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน (IATA Operational Safety Audit หรือ IOSA) จาก ไออาตาเมื่อปลายปี 2560 ซึ่งนับเป็นการตอกย้ำถึงประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติการบินของไทยสมายล์ที่มีมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล และเป็นที่ยอมรับของสายการบินต่างๆ ทั่วโลก ตลอดเวลาที่ผ่านมา สายการบินไทยสมายล์มุ่งมั่นที่จะให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร ตลอดจนพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย ตรงกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์บริการที่ยอดเยี่ยมต่อผู้โดยสาร และเราจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการ ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่ไทยสมายล์เข้าเป็นสมาชิกของไออาตาโดยสมบูรณ์จะทำให้เรามีโอกาสในการขยายเส้นทางบิน รวมถึงการทำข้อตกลงการบินโดยใช้รหัสเที่ยวบินร่วมกัน (Code Share) กับสายการบินนานาชาติ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการของไทยสมายล์จากเส้นทางระหว่างประเทศอื่นๆ เท่านั้น ยังจะยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำการตลาด เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงจะทำให้สายการบินของเราทำหน้าที่เป็นสายการบินระดับภูมิภาคของการบินไทยที่ให้บริการแบบฟูลเซอร์วิสได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอีกด้วย โดยขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาการเปิดเที่ยวบิน Code Share ร่วมกับสายการบินชั้นนำอื่นๆ จำนวนมาก

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ หรือ ไออาตา เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ดำเนินงานโดยภาคเอกชนระดับโลก ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2488 ที่กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยการขนส่งทางอากาศ และถูกต้องตามหลักเศรษฐกิจ ตลอดจนหาทางให้มีการร่วมมือกันระหว่างสายการบินสมาชิก ส่งเสริมมาตรฐานการบริการด้านการขนส่งทางอากาศ รวมถึงการออก Tag Code ให้กับสายการบินทั่วโลก ปัจจุบันมีสมาชิกรวมกัน 294 สายการบิน โดยสายการบินไทยสมายล์เป็น 1 ใน 5 สายการบินที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มล่าสุด

ปัจจุบัน สายการบินไทยสมายล์ให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องบินแอร์บัสรุ่น A320 รวม 20 ลำ โดยมีฐานปฏิบัติการบินที่สนามบินสุวรรณภูมิ ดำเนินการบินจำนวนมากกว่า 60 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งให้บริการแก่นักเดินทางมาแล้วมากกว่า 16 ล้านคน เปิดให้บริการใน 10 เส้นทางภายในประเทศ ได้แก่ เชียงใหม่ ภูเก็ต ขอนแก่น เชียงราย หาดใหญ่ อุบลราชธานี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี นราธิวาส และกระบี่ นอกจากนี้ ไทยสมายล์ยังให้บริการเส้นทางข้ามภาคระหว่างเชียงใหม่และภูเก็ต พร้อม 20 เส้นทางบินต่างประเทศสู่ ย่างกุ้ง, เสียมราฐ, ปีนัง, ฉางซา, ฉงชิ่ง, เจิ้งโจว, กวางโจว, คยา, พาราณสี, ชัยปุระ, ลัคเนา, มัณฑะเลย์, เวียงจันทน์, พนมเปญ, กัวลาลัมเปอร์, เกาสง, หลวงพระบาง, มุมไบ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง และภูเก็ต-ฮ่องกง ทั้งนี้ ยังมีแผนการที่จะเพิ่มความถี่เส้นทางบินภายในประเทศและเปิดตัวเส้นทางใหม่ระหว่างประเทศต่อไปในอนาคตอันใกล้