เชิญเที่ยวงาน “สกลนครเมืองแห่งสินค้า GI : Sakon Nakron city of product GI 2019” 13 -

เชิญเที่ยวงาน “สกลนครเมืองแห่งสินค้า GI : Sakon Nakron city of product GI 2019”

 เชิญเที่ยวงาน “สกลนครเมืองแห่งสินค้า GI : Sakon Nakron city of product GI 2019”

          ภายในงานพบกับผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายในงาน ได้แก่ ผ้าไหมย้อมครามจังหวัดสกลนคร  ผ้าครามย้อมสีธรรมชาติสกลนคร น้ำหมากเม่าสกลนคร  ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี  และสมุนไพร  ซึ่งเป็นสุดยอดแห่งสินค้า GI จังหวัดสกลนคร รวมทั้งอาหารของฝาก ของที่ระลึก จากจังหวัดสกลนคร  และมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย 

  • การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้า GI และผลิตภัณฑ์ ชุมชนที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสกลนคร จำนวน 50 ราย
  • การนำสินค้านวัตกรรมใหม่ของจังหวัดสกลนคร ได้แก่ สินค้า    “ผ้าไหมย้อมคราม” นำมาแสดงและจำหน่ายภายในงานจัดขึ้นระหว่าง วันพฤหัสบดีที่ 17 ถึงวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม  2562 เวลา 10.00 น. – 21.00 น.