การตลาดและการบริหารโรงแรม”บูทีค” 13 -

การตลาดและการบริหารโรงแรม”บูทีค”

การตลาดและการบริหารโรงแรม”บูทีค” Marketing and Management for “Boutique” Hotels


การทำการขาย การตลาด และการบริหารโรงแรมบูทีค ให้ประสบความสำเร็จและมีผลกำไรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ท่านจำเป็นต้องทราบขั้นตอนที่เหมาะสม และวิธีการที่ถูกต้องในการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ ในโรงแรมบูทีคอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาพัก ให้แขกเหล่านั้นเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับท่าน และให้พวกเขาได้กลับมาเป็นลูกค้าของท่านอีกต่อๆ ไปในอนาคต หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านทราบเคล็ดลับในการทำการขาย การตลาด การบริหารโรงแรมบูทีค การดูแลบริการด้านต่างๆ เพื่อทำรายได้ให้สูงที่สุดโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด

เนื้อหาหลักสูตร

  • ความรู้เบื้องต้น ความหมาย และความสำคัญของโรงแรมบูทีค
  • ข้อแตกต่างระหว่างโรงแรมบูทีคโรงแรมทั่วๆ ไป และโรงแรมประเภท B&B
  • แนวโน้มของธุรกิจโรงแรมบูทีคในประเทศไทย
  • ปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจโรงแรมบูทีคและการบริหารโรงแรมบูทีคให้ประสบความสำเร็จ
  • การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของลูกค้า
  • กลยุทธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์โรงแรมบูทีค
  • ช่องทางการขาย วิธีการหาลูกค้า และการทำรายได้สูงสุดสำหรับโรงแรมบูทีค
  • การสร้างความพึงพอใจและความประทับใจให้กับลูกค้าที่มาพัก และทำให้อยากกลับมาใช้บริการซ้ำอีก
  • วิธีการรับมือกับลูกค้า เมื่อลูกค้าไม่พึงพอใจ หรือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
  • กรณีศึกษา และถาม-ตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ เจ้าของ ผู้ประกอบการ ผู้บริหารโรงแรมบูทีค และผู้ที่ใฝ่ฝันอยากเปิดโรงแรมบูทีค