พิเศษสุด เสริมแกร่ง SMEs ด้วยบรรจุภัณฑ์ ในหลักสูตร Packaging Academy For SMEs 13 -

พิเศษสุด เสริมแกร่ง SMEs ด้วยบรรจุภัณฑ์ ในหลักสูตร Packaging Academy For SMEs

หลักสูตร Packaging Academy For SMEs
หนึ่งหลักสูตรจากสถาบันพลาสติก ที่ช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการ ประกอบด้วยหลากหลายหัวข้อที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกได้ตั้งแต่
?? การผลิตบรรจุภัณฑ์
?? การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ทุกประเภท (พลาสติก,แก้ว, โลหะและกระดาษ
?? การบรรจุสินค้าในบรรจุภัณฑ์
?? การเก็บรักษา ลำเลียงและขนส่งจนถึงปลายทาง
?? การวางขายในร้านค้า การใช้และการทิ้งบรรจุภัณฑ์


รูปแบบของการอบรม
Basic Course ที่จะช่วยให้คุณได้รู้และเข้าใจพื้นฐานต่างๆ ด้านบรรจุภัณฑ์

Advanced Course ที่จะช่วยเติมความเข้าใจในปรับแต่ง สร้างจุดเสริมอันมีค่าบนบรรจุภัณฑ์ของคุณ

Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจในเชิงลึกให้กับผู้เข้าเรียน จนนำไปสู่การสร้างมูลค่าให้กับบรรจุภัณฑ์ได้อย่างแท้จริง

พร้อมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อบรมอุตสาหกรรมพลาสติก

Tel. 02 391 5340 ต่อ 425

Facebook/Inbox : Plastics Institute of Thailand – สถาบันพลาสติก

Website : http://www.thaiplastics.org
Line : @Thaiplastics