Mini MBA ด้านอุตสาหกรรมบริการ รุ่นที่ 6* 13 -

Mini MBA ด้านอุตสาหกรรมบริการ รุ่นที่ 6*

Mini MBA ด้านอุตสาหกรรมบริการ รุ่นที่ 6
(เริ่มอบรม 26 มกราคม – 25 พฤษภาคม 2562) ฉพาะวันเสาร์ และวันอาทิตย์
หากคุณต้องการเรียนรู้นอกเหนือจากตำรา
เปิดมุมมองการศึกษาจากประสบการณ์ตรงเรื่องโรงแรม
 
อย่าพลาด Mini MBA!
หลักสูตรที่จะช่วยให้ผู้บริหาร เจ้าของกิจการ  และผู้สนใจในธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ ได้ศึกษาวิเคราะห์
เจาะลึกทั้งการลงทุน การตลาด การขายยุคดิจิตอล การบริหารบุคลากรยุค4.0 การบริหารจัดการการเงินบัญชี โดยกูรูระดับประเทศ และผู้บริหารโรงแรมชั้นนำ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พร้อมเรียนรู้ผ่านกิจกรรม Workshop กรณีศึกษา ตลอดหลักสูตร
 
พร้อมเปิดแนวคิดธุรกิจด้วยการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ
สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ แผนกบริการวิชาการ  โทร.02-721-8469-72
และ 092-254-2018 ติดต่อลภัสรดา(ปู) หรือ www.facebook.com/trainingdtc
เอกสารการสมัคร 

1. ใบสมัคร


2. สำเนาบัตรประชาชน 

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

4. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สามารถนำมาให้วันที่อบรมวันแรก 26 ม.ค.62)

 

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 155,000* บาท/ท่าน/หลักสูตร  พร้อมการสมัครได้ทันทีค่ะ *ราคานี้ไม่รวมค่าศึกษาดูงานต่างประเทศ
 

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”

2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้

บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9


บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

 

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail:  laphatrada.pi@dtc.ac.th หรือ [email protected]