INET ผู้ให้บริการ Trusted Cloud Service Provider ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27018 เป็นรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย 13 -

INET ผู้ให้บริการ Trusted Cloud Service Provider ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27018 เป็นรายแรก และรายเดียวในประเทศไทย

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) หรือไอเน็ต (INET) ผู้นำการให้บริการ Cloud Service Provider ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27018 จาก Certification Body (SGS) เป็นรายแรก รายเดียวในประเทศไทย และยังนับเป็นรายที่ 5 ของโลกอีกด้วย การได้รับรองมาตรฐานดังกล่าว ถือเป็นเครื่องยืนยันให้กับผู้ใช้บริการเกิดความเชื่อมั่น และไว้วางใจในเรื่องของความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้บริการ เนื่องจากมาตรฐานดังกล่าว เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (Personally Identifiable Information: ข้อมูล PII) ในบริการระบบ Cloud ของ INET


สืบเนื่องจาก INET ต้องการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยภัยสารสนเทศ และสร้างความมั่นคงปลอดภัยที่เฉพาะด้านของ Cloud Service จึงได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐาน ISO 27018 เพื่อให้ Cloud Service มีศักยภาพเพิ่มขึ้น สำหรับบริการ INETS3 Service และ INET Privacy Box Service เป็นบริการที่ให้ลูกค้าเช่าใช้พื้นที่ (Resource) ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) หรือข้อมูลสำคัญตามการร้องขอของผู้ใช้งาน และเพื่อรองรับกับร่างกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ในเร็ว ๆ นี้ และสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation : GDPR) ที่มีผลบังคับใช้แล้ว แม้ว่าจะเป็นกฎหมายที่ออกโดยสหภาพยุโรป แต่ก็มีผลกระทบกับผู้ประกอบการไทยที่ต้องติดต่อกับพลเมือง EU เนื่องจากหากทำผิดกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล มีโทษปรับสูงถึง 20 ล้านยูโรเลยทีเดียว

มาตรฐาน ISO 27018 นี้เป็นเครื่องหมายยืนยันให้ผู้ใช้บริการ เกิดความมั่นใจในเรื่องการรักษาข้อมูลของผู้ใช้ให้ปลอดภัยที่องค์กรหลายที่กำลังมองหาเพื่อตอบสนองความต้องการ การให้บริการที่ได้รับมาตรฐานนี้ ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่ INET ให้ความสำคัญมากที่สุด ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องนำข้อมูลไปฝากไว้ที่ Cloud ต่างประเทศ ดังนั้น ผู้ใช้บริการสามารถมั่นใจได้ว่า ข้อมูลของคุณจะอยู่ในไทย และไม่รั่วไหลไปไหนแน่นอน

ทั้งนี้ INET หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ใช้บริการจะได้รับการให้บริการที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพในการใช้บริการได้อย่างคุ้มค่า และเป็นบริการที่ช่วยรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้ (PII) ของลูกค้าต่อไป หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://inet.co.th