บัตรเครดิตทีเอ็มบี มอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลสูงสุด 10,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS 13 -

บัตรเครดิตทีเอ็มบี มอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลสูงสุด 10,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS

บัตรเครดิตทีเอ็มบี มอบบัตรกำนัลเซ็นทรัลสูงสุด 10,000 บาท
เมื่อมียอดใช้จ่ายที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS


บัตรเครดิตทีเอ็มบีให้ทุกการใช้จ่ายของคุณต้องได้มากกว่า เมื่อมียอดใช้จ่ายที่โรงพยาบาลในเครือ BDMS ได้แก่ รพ.กรุงเทพ, รพ.เปาโล, รพ.สมิติเวช และรพ.พญาไท ทุกสาขา (ทุกแผนก)พร้อมรับบัตรกำนัลเซ็นทรัลสูงสุด 10,000 บาท (ยอดใช้จ่าย 15,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลมูลค่า 200 บาท/สิทธิ์ ยอดใช้จ่าย 30,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท/สิทธิ์ ยอดใช้จ่าย 50,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลมูลค่า 1,100 บาท/สิทธิ์ ยอดใช้จ่าย 80,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับบัตรกำนัลมูลค่า 2,000 บาท/สิทธิ์ จำกัดสูงสุด 5,000 บาท/สิทธิ์/ท่าน/เดือน หรือ รวมรับบัตรกำนัลสูงสุด 10,000 บาท/ท่าน ตลอดรายการ) ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

พิเศษรับเพิ่มทันทีบัตรกำนัลเซ็นทรัล 1,000 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุกๆ 100,000 บาท/เซลล์สลิป (จำกัดรับบัตรกำนัลเซ็นทรัล เพิ่มสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท/ สิทธิ์/ ท่าน /เดือน หรือสูงสุด 6,000 บาท / ท่าน ตลอดรายการ) เพียงลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ พิมพ์ TMBBH ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต TMB 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 (ข้อความละ 3 บาท) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TMB Contact Center โทร. 1558 หรือ www.tmbbank.com/promotion