ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 16 - 22 ปี ร่วมสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร 13 -

ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 16 – 22 ปี ร่วมสร้างสรรค์ผลงานออกแบบโปสเตอร์ ภายใต้หัวข้อ พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจอายุระหว่าง 16 – 22 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบโปสเตอร์
ในหัวข้อ พระมหากษัตริย์กับการสื่อสาร  เพื่อรำลึกเส้นทางพระอัจฉริยภาพด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม
และพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระมหากษัตริย์ไทย
สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)


โปรแกรมที่ใช้แข่งขัน
– Adobe Photoshop
– Adobe Illustrator

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน
• รางวัลชนะเลิศ : โล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 : โล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 15,000 บาท
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 : โล่รางวัล พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท
• รางวัลชมเชย : ทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท (จำนวน 7 รางวัล)
รางวัลพิเศษสำหรับผู้เข้าแข่งขัน
• ประกาศนียบัตรดิจิทัล : สำหรับผู้ส่งผลงานทุกท่าน (ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์)
• ประกาศนียบัตร : สำหรับผู้ผ่านการอบรมการใช้โปรแกรม Adobe
• ผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศจะได้รับสิทธิ์ในการทดสอบวัดระดับการใช้งานโปรแกรม
ขั้นพื้นฐานทางด้านกราฟฟิคดีไซน์ Adobe Certified Associate (ACA) Certificate
(มูลค่า 1,600 บาท)

สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้  – 2 มกราคม 2562 (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ)
ผ่านเว็บไซต์: www.arit.co.th/poster-design
ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 02-682-6350 ต่อ 511- 513
e-mail: [email protected] , [email protected]