รักษ์น้ำ รักษ์หาดหัวหินกับ “บีชคลีนนิ่งเดย์” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท และ วิลลา หัวหิน 13 -

รักษ์น้ำ รักษ์หาดหัวหินกับ “บีชคลีนนิ่งเดย์” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท และ วิลลา หัวหิน

หัวหิน, ประเทศไทย – วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561: เสริมสร้างภาพลักษณ์หัวหิน เมืองแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน จัดกิจกรรม “บีชคลีนนิ่งเดย์” (Beach Cleaning Day) นำขบวนนักเรียนจากโรงเรียนโพธิ์ปัญญา ร่วมทำความสะอาดชายหาดหัวหิน พร้อมต้อนรับคณะอาจารย์เยี่ยมชมโรงแรม เมื่อเร็วๆนี้


ร่วมเสริมสร้างภาพลักษณ์หัวหิน เมืองแห่งการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เมื่อเร็วๆนี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน นำโดย เดวิด มาร์เท่นส์ (ตรงกลาง) ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงแรมพื้นที่ หัวหิน กระบี่ และสมุย พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานของโรงแรม ร่วมจัดกิจกรรม “บีชคลีนนิ่งเดย์” (Beach Cleaning Day) ทำความสะอาดหาดหัวหินและเก็บขยะทั่วบริเวณชายหาดหน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน ตลอดจนและบริเวณโดยรอบ เพื่อรักษาทัศนียภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของชายหาดหัวหินรวมทั้งเป็นการลดปริมาณขยะบนบกและในทะเล ที่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติด้วย

ทั้งนี้ สำหรับกิจกรรม “บีชคลีนนิ่งเดย์” (Beach Cleaning Day) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหิน ผนวกกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยได้เชิญชวนกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนโพธิ์ปัญญามาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย เพื่อปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่รู้จักรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม รวมทั้งเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการช่วยกันรักษาความสะอาดชายหาดหัวหินต่อไปในอนาคต

จากภาพ ซ้ายไปขวา
1. สุมาพร กำเนิดกลับ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลล่า หัวหิน
2. เดวิด มาร์เท่นส์ ผู้จัดการทั่วไปและผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มโรงแรมพื้นที่ หัวหิน กระบี่ และสมุย
3. เดือนเพ็ญ เพ็งเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทแอนด์วิลล่า หัวหิน
พร้อมด้วยนักเรียนจากโรงเรียนโพธิ์ปัญญา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 0 3251 2021-38 หรืออีเมลล์ [email protected]