การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท 13 -

การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท

การตลาดดิจิตัลสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท Digital Marketing for Hotels and Resorts


ด้วยการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ผู้บริโภคคือรุ่นใหม่ทำให้แนวโน้มของตลาดเปลี่ยนแปลงไปเข้าสู่ยุคดิจิตัล ซึ่งเทคโนโลยีและการสื่อสารออนไลน์เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง การจะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้นั้น จำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรม และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค รวมถึงการรู้จักเครื่องมือต่างๆ ที่มีในยุคปัจจุบันเพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันในตลาดยุคดิจิตัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาหลักสูตร

  • แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว
  • แนวคิดการทำตลาดดิจิตัล 2018
  • เทคนิคสำรวจราคาตลาดออนไลน์ด้วยวิธี Shop Call
  • วัดผลการทำตลาดด้วย ROI, ผลสำรวจการตอบรับจากลูกค้าและรีวิว
  • ตัวอย่างเครื่องมือในการทำตลาดในยุคดิจิตัล

1.Online PR

2.Guerrilla marketing and Viral Media

3.Mobile App: eatigo, traveloga, bizevent

เจ้าของกิจการโรงแรม ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดรวมถึงผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ อัพเดทข้อมูลเพื่อทำการตลาดโรงแรมโดยเฉพาะ