หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “EVEREST” ช่วยคุณได้ 13 -

หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “EVEREST” ช่วยคุณได้

หากคุณ !!!


ต้องการสร้างธุรกิจของตัวเอง

ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มเติม และแรงบันดาลใจในเรื่องการประกอบธุรกิจ

ต้องการIdea ใหม่ๆ เพื่อธุรกิจที่มีปัญหาไม่โต ติดล็อค หรือถูก Disrupt

ต้องการหาคนรุ่นใหม่ในการเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ

หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม “EVEREST” ช่วยคุณได้

สนใจ สมัครได้ที่ everestbyspu.com/register.php

ภายใน 16 ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561


รับจำนวนจำกัด!!!!!

ระยะเวลาการจัดหลักสูตร

13 กุมภาพันธ์ – 8 พฤษภาคม 2562 (16 ครั้ง)

ทุกวันพุธ เวลา 12:00 น. – 18:00 น.

ค่าเล่าเรียน: 129,999 บาท

ติดต่อสอบถาม

หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่

มหาวิทยาลัยศรีปทุม  2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร: 090-426-7998

E-mail: [email protected]

Website: https://www.everestbyspu.com/

#มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SRIPATUM #SPU #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #บัณฑิตพันธุ์ใหม่ #หลักสูตรพัฒนาเจ้าของกิจการยุคใหม่ #SPU-DYNAMIC-UNIVERSITY