อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนเสวนา “ส่งเสริมอย่างไรให้ลูกรักการอ่าน ” 13 -

อุทยานการเรียนรู้ TK park ชวนเสวนา “ส่งเสริมอย่างไรให้ลูกรักการอ่าน ”

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดกิจกรรม FAMILY TALKs ตอน “ส่งเสริมอย่างไรให้ลูกรักการอ่าน ” ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone


เชื่อได้เลยว่าพ่อแม่หลายคนคงพบกับปัญหาว่าลูกน้อยไม่ชอบอ่านหนังสือ เพราะสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ในยุคดิจิทัลมีอะไรดึงดูดความสนใจลูกไปเสียหมด การปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านจึงถือว่าเป็นภารกิจสำคัญยิ่งของพ่อแม่ เพื่อจะบ่มเพาะลูกให้เติบใหญ่อย่างมีคุณภาพในอนาคต

อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดกิจกรรม FAMILY TALKs ตอน “ส่งเสริมอย่างไรให้ลูกรักการอ่าน ” ขึ้นเพื่อเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ และผู้ปกครองที่สนใจ มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคุณแม่รัชนา พาเทลลา Rachna Pathela คุณแม่คนเก่ง แถมยังรู้จักกันในชื่อ Teacher Honey จากโรงเรียน Helen Doron English พร้อมที่จะมาเปิดเผยถึงแนวทางการปลูกฝังลูกๆให้รักการอ่าน ผ่านทางพ่อแม่และครอบครัว ผู้ที่ถือว่าเป็นครูคนแรกของลูกๆ เพื่อให้เด็กๆมีพื้นฐานการอ่านที่ดี ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ต่อไป

FAMILY TALKs ตอน “ส่งเสริมอย่างไรให้ลูกรักการอ่าน ” ในวันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ ห้องสมุดเด็ก อุทยานการเรียนรู้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 Dazzle Zone

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณณฐมน กฤตานนท์ (ฝ้าย) 02 257 4300 ต่อ 112, 116