รอยแผลเป็นนูน คีลอยด์ (Keloid) 13 -

รอยแผลเป็นนูน คีลอยด์ (Keloid)

คีลอยด์หรือแผลเป็นนูน คือแผลเป็นที่เกิดขึ้นหลังจากที่แผลหายหรือหายดีแล้วสักพัก โดยขนาดอาจขยายใหญ่กว่ารอยแผลเดิมที่เกิดขึ้น สีแตกต่างกันตามสภาพสีผิวแต่ละบุคคล พบได้ตั้งแต่สีชมพู แดง ถึงน้ำตาลเข้ม จากการมีเส้นเลือดฝอยมารวมกันมาก ส่วนมากมีลักษณะแข็งคล้ายยาง เป็นมันเงา และไม่มีขนขึ้น ซึ่งแม้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใด  แต่ก็อาจทำให้รู้สึกเจ็บ คัน ระคายเคือง อีกทั้งยังส่งผลทางด้านความสวยความงามอีกด้วย


ทั้งนี้สาเหตุของแผลเป็นคีลอยด์ เกิดจากความผิดปกติของกระบวนการรักษาแผลตามธรรมชาติของร่างกาย ที่โดยปกติจะมีการสร้างเนื้อเยื่อและคอลลาเจนมาซ่อมแซมบริเวณแผลดังกล่าวจนหายดี แต่หากมากเกินปกติจะเกิดการสะสมของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน โดยเฉพาะคอลลาเจน บริเวณปากแผล ทำให้แผลเป็นบริเวณดังกล่าวมีลักษณะกว้างและนูนขึ้น อย่างไรก็ตามแผลเป็นคีลอยด์เกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่มักพบในผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก และพบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย และยังอาจเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมด้วย ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวเป็นแผลเป็นคีลอยด์ จึงมีโอกาสเกิดแผลเป็นชนิดนี้มากกว่าคนอื่นๆ

การรักษาแผลเป็นคีลอยด์

  1. การใช้แผ่นแปะแผลเป็นคีลอยด์
  2. การใช้ยาทาแผลเป็นคีลอยด์ ทั้งแบบครีมและแบบเจล
  3. การฉีดแผลเป็นคีลอยด์

4.การใช้ความเย็นจัดในการรักษา

5.การผ่าตัดคีลอยด์  ซึ่งทำได้เฉพาะในบางกรณี และอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

แผลเป็นคีลอยด์มักจะไม่ยุบหรือหายไปเอง จำเป็นต้องมีวิธีรักษาที่จำเพาะ ซึ่งการรักษาสามารถทำได้หลายวิธี โดยแต่ละวิธีใช้ระยะเวลาที่ต่างกัน อย่างไรก็ตามหากแผลคีลอยด์ ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมาก การพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อแนะนำวิธีการรักษาที่ถูกต้อง จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด

 

บทความโดย แพทย์หญิง นลินี  เมธาจิตติพันธ์ แพทย์ผิวหนังและความงาม โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คลินิกผิวหนังและความงาม โทร.  02-836-9999 ต่อ 4521 – 2