โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ร่วมกับ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต 13 -

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ร่วมกับ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต

เข้าสู่ปี ที่ 19  โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ร่วมกับ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต นายมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไป นำผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ร่วมบริจาคโลหิต ที่  รถให้บริการบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ โลหิตที่ได้รับบริจาค รวม 29 ท่าน, ผ่าน 19 ท่าน, ไม่ผ่าน 10 ท่าน  ได้รับบริจาครวม 7,600 ซีซี