ประชาสัมพันธ์งาน PPC Open House และเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับป.โท/เอก วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 13 -

ประชาสัมพันธ์งาน PPC Open House และเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับป.โท/เอก วิทยาลัยปิโตรเลียมฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเปิดรับสมัครนิสิตใหม่ระดับป.โท/เอก หลักสูตรนานาชาติ ปีการศึกษา 2562 และงาน PPC Open House 2019


สำหรับผู้สนใจเรียนต่อป.โท/เอก หลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาโท 3 สาขา ได้แก่

1.เทคโนโลยีปิโตรเลียมและพลังงาน (M.S. in Petroleum & Energy Technology)

2.เทคโนโลยีปิโตรเคมี(M.S. in Petrochemical Technology)

3.วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (M.S. in Polymer Science)​

ระดับปริญญาเอก 2 สาขา ได้แก่

1.เทคโนโลยีปิโตรเคมี(Ph.D. in Petrochemical Technology)​

2.วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ (Ph.D. in Polymer Science)​​


กำหนดการ PPC Open House 2019 (ครั้งที่ 2)

  • ​วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00 -16.00 น.
  • วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน2561 เวลา 00 -12.00 น.

เนื่องจากการจัด Open House ครั้งแรกเมื่อ 14-15 ก.ย 2561
ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม และยังมีน้องๆที่ลงทะเบียนไม่ทัน
วิทยาลัยฯจึงได้เปิดรอบ 2 ให้แล้ว!! รีบมานะคะ!

ลงทะเบียนแล้วเดินทางมาที่วิทยาลัยฯ ในวันที่เลือก(วันใดวันนึง)ได้เลย
ไม่ต้องรออีเมลล์ตอบกลับจ้า ชวนเพื่อน ชวนพี่ ชวนน้องมาได้เล๊ย!

โปรโมชัน: เข้าร่วมงาน  PPC Open House​ ได้รับสิทธิ์สมัครเรียนฟรี!

รายละเอียด และลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่ : http://www.ppc.chula.ac.th/admission

กำหนดการรับนิสิตใหม่ระดับป.โท/เอก ปีการศึกษา 2562

  1. ส่งเอกสารประกอบการสมัครเรียน :บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2561
  2. สัมภาษณ์พิจารณาทุนการศึกษา : เดือนมกราคม – มีนาคม 2562
  3. ลงทะเบียนเรียน :เดือนเมษายน 2562
  4. Intensive Course และเริ่มภาคการศึกษาแรก :เดือนมิถุนายน 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม: