ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครร่วมกิจกรรม “Smart Agriculture Tech Startup Boot Camp idea Contest” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท  13 -

ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครร่วมกิจกรรม “Smart Agriculture Tech Startup Boot Camp idea Contest” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท 

ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
“Smart Agriculture Tech Startup Boot Camp idea Contest”
Pitching ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท


สร้างสรรค์ผลงานต่อยอดในการทำ Application
ภายใต้หัวข้อ
1. Precision Agriculture : การทำการเกษตรแบบแม่นยำด้วยเทคโนโลยี
2. Smart Farming : ระบบเกษตรอัจฉริยะ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
3. Agriculture E Portal : ระบบรวบรวมข้อมูลในภาคการเกษตร
4. Traceability : ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร

เปิดรับสมัครวันนี้ – 16 ตุลาคม 2561
ลงทะเบียนสมัคร Scan QR Code หรือ คลิก https://goo.gl/forms/5Gfr88uzoBfVIyLg1

ประกาศผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 24 ทีมสุดท้าย วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ทาง Facebook Fanpage : DEPA สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคเหนือตอนบน
และ www.depa.or.th

ขอเชิญผู้ที่สนใจ สมัครร่วมกิจกรรม “Smart Agriculture Tech Startup Boot Camp idea Contest” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท  14 -? สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 053-247-282 / 062-298-8858
#SmartAgriculture #TechStartup #BootCamp #Depa