กล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 24 13 -

กล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 24

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ขอเชิญผู้สนใจ และนักวิ่งทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 24 ภายใต้ชื่อ “วิ่งเพื่อ …. ป่าแผ่นดินเกิด เพื่อระดมทุนซ่อมแซมปราการทางน้ำเพื่อเป็นจุดสกัดป้องกัน ภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งมรดกโลก ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดยมี ระยะการแข่งขัน ดังนี้


  1. เดิน ระยะ 2.5 km.
    2. วิ่ง ระยะ 10.5 km.

ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
สนใจสามารถสมัคร / สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.kntrun.com หรือโทร. 02-769-2000 ต่อกล้วยน้ำไทมูลนิธิ