CPAC Green Solution ที่งานสถาปนิก'65 น่ามาชมนวัตกรรมการก่อสร้างอะไรบ้าง? 12 - ASA exhibition

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านสื่อ Media Innovation

     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ขอเชิญหน่วยงานและผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านสื่อ “Media Innovation ” ประจำปี พ.ศ 2561 ทั้งประเภทสื่อดิจิตัล และสื่อดั้งเดิม ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2561


      สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญหน่วยงาน องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมด้านสื่อ “Media Innovation” ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นในอุตสาหกรรมสื่อ ผ่านการสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสื่อ (Media Technology) รูปแบบใหม่ หรือต่อยอดเทคโนโลยีสื่อเดิม และการพัฒนาเนื้อหาสื่อสารรูปแบบใหม่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติของผู้ส่งและผู้รับสาร รวมถึงการเกิดนวัตกรรมไปสร้างให้เกิดสื่อที่มีมูลค่าสูง และเนื้อหารูปแบบใหม่ที่สามารถแข่งขันได้ เพื่อให้เกิดการยก ระดับอุตสาหกรรมสื่อของประเทศ รวมถึงทำให้เกิดอุตสาหกรรมสื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นวัตกรรมสื่อ “Media Innovation” คือ งานสร้างสรรค์สื่อและเนื้อหาโดยใช้วิธีการใหม่ ส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ส่งสารและผู้รับสาร ทั้งในระดับบุคคลและสังคม โดยเป็นการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ หรือต่อยอดจากเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีอยู่เดิม

การประกวดในครั้งนี้แบ่งประเภทรางวัล ออกเป็น 2 ประเภท ประเภทละ 1 รางวัล

 • ประเภทสื่อดิจิทัล จำนวน 5 รางวัล เช่น Application, Website, Game, Social Media
 1. Media Business Innovation ธุรกิจสื่อแนวใหม่
 2. Public Media สื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
 3. Civic Participation สื่อทีส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในความเป็นพลเมือง
 4. Data Driven Innovation นวัตกรรมที่เกิดจากข้อมูล
 5. Media Innovation from Research นวัตกรรมสื่อที่เกิดมาจากผลงานวิจัย
 • ประเทภสื่อดั้งเดิม จำนวน 4 รางวัล เช่น TV, Radio, Newspaper

1.Traditional Media Innovation ธุรกิจสื่อแนวใหม่จากธุรกิจเดิม

2.Public Media สื่อที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณ

3.Civic Participation สื่อทีส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในความเป็นพลเมือง

4.Media Innovation from Research นวัตกรรมสื่อที่เกิดมาจากผลงานวิจัย


หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) 30%
 2. ความเป็นนวัตกรรม (Innovation) 15%
 3. ผลงานสื่อ (Media Execution) 25%
 4. ประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Benefits) 30%

กำหนดการการรับสมัคร และวิธีส่งผลงานเข้าประกวด

 • เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561
 • ส่งใบสมัคร และหากมีผลงานที่ต้องการนำเสนอ มาที่ Email : [email protected]

  กำหนดดารคัดเลือกตัดสินผลงานที่เข้าประกวด

 • รวบรวมข้อมูลผลงานผู้ส่งเข้าประกวด ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561
 • ประกาศแจ้งผลการตัดสินผู้ได้รับรางวัล ภายในเดือนกันยายน 2561
 • มอบรางวัลและจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล วันที่ 5 ตุลาคม 2561
 • ผู้ได้รับรางวัล ทางทีมงานจะติดต่อกลับ เพื่อนัดหมายและแจ้งรายละเอียดต่างๆในการรับรางวัล

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.089-1566324 หรือ Email : [email protected]

 

 

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า