เข้าถึงบริการภาครัฐง่ายๆ ผ่านตู้คีย์ออส 13 -

เข้าถึงบริการภาครัฐง่ายๆ ผ่านตู้คีย์ออส

เข้าถึงบริการภาครัฐง่ายๆ ผ่านตู้คีย์ออส


เมื่อพูดถึงการติดต่อหน่วยงานราชการ หลายคนคิดว่าต้องเสียเวลา และต้องเดินทางไปที่ทำการ แต่ตอนนี้ภาครัฐ โดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ตั้งตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ( Government Smart Kiosk) ที่มีการขยายจุดติดตั้งในหลายจังหวัดตั้งแต่ปีที่ผ่านมา
นับเป็นหนึ่งในบริการสำคัญภายใต้โครงการ “GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน”เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐสะดวกรวดเร็วขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้ส่วนราชการต่างๆ ทำการสนับสนุนการดำเนินงานของ DGA ในการนำข้อมูลและบริการในรูปแบบดิจิทัลมาเผยแพร่และให้บริการผ่านโครงการ GovChannel ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเกิดการรับรู้ในวงกว้างและใช้บริการได้อย่างทั่วถึง

นอกจากนี้ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ สามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐ แบบครบวงจร ในรูปแบบดิจิทัล ผ่านพื้นที่ให้บริการของหน่วยงานรัฐและพื้นที่สาธารณะ ครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยการยืนยันตัวตนผ่านบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งออกแบบมาในรูปแบบบัตร Smart Card ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถใช้ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ อย่างมั่นใจและปลอดภัย
มีการพัฒนาระบบภายในตู้บริการเอนกประสงค์ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง โดยประชาชนสามารถใช้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น สิทธิประกันสุขภาพ สิทธิประกันสังคม ว่าได้รักษาโรงพยาบาลใด หรือหากมีการย้ายโรงพยาบาลมีการอัปเดตข้อมูลแล้วหรือไม่ การตรวจสอบเงินสะสม (กรณีชราภาพ) ล่าสุดว่ามีจำนวนเท่าไรแล้ว เป็นต้น นอกจากนี้สามารถตรวจสอบการนัดหมายแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ด้วย

สำหรับวิธีการใช้งาน ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ 1. เสียบบัตรประชาชน ก็เริ่มใช้งานได้ทันที สามารถดูข้อมูลส่วนบุคคล สวัสดิการ สุขภาพ/สาธารณสุข การเงิน/การลงทุน คนพิการ และข้อมูล 2. หากเลือกที่ ข้อมูลส่วนบุคคล ก็กดเพื่อดูรายละเอียด ระบบข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ระบบตรวจสอบการใช้บริการ App Center เป็นต้น 3. หากต้องการข้อมูลการใช้บริการหน่วยงานภาครัฐ กดเลือกเมนู ข้อมูล เพื่อเข้าใช้บริการเว็บไซต์ www.GovChannel.go.th ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน 4. กดเลือกเมนูหลัก และดึงบัตรประชาชนออกมาเพื่อสิ้นสุดการใช้บริการ

โดยประชาชนสามารถใช้บริการ ตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ตามสถานที่ต่างๆตามภาพด้านบน โดยล่าสุดได้ขยายพื้นที่ติดตั้งถึงจังหวัดชลบุรีแล้ว นับว่าเป็นการยกระดับการบริการภาครัฐก้าวสู่ Digital Local Government ราชการทันสมัย บริการประชาชนรวดเร็วทันใจ
หลังจากรู้จักคุณสมบัติของตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) กันแล้ว นับเป็นอีกหนึ่งบริการที่ DGA ทำให้ประชาชนไม่ใช่แค่การพกบัตรประจำตัวประชาชน smart card เพียงเพื่อถ่ายสำเนาอย่างเดียว แต่ปัจจุบันสามารถใช้บริการภาครัฐง่ายเพียงคุณพกบัตร

นอกจากนี้ขอมาอัพเดทจุดติดตั้ง Government Smart Kiosk ตามสถานที่ต่างๆ ให้ครอบคลุมกับการใช้งานของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยสามารถมาดูจุดให้บริการกันได้ที่ www.dga.or.th หรือ www.facebook.com/DGAThailand
ในกรุงเทพมหานคร จุดหลักใจกลางเมืองอย่าง เซ็นทรัล เวิร์ล ท่านก็สามารถไปใช้บริการเช็คสิทธิต่างๆ ได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปสถานที่อื่น

นอกจากนี้จุดบริการ ตู้อเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) มีบริการเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัด ดูจากภาพที่มาให้อัพเดทนะคะ