เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วม งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์  2018  13 -

เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วม งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์  2018 

ภาครัฐ สมาคม ร่วมภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม อาหาร และบริการไทย-ต่างประเทศ เชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจร่วมงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์  2018

งานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์  2018  (Food & Hotel Thailand 2018) งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยี ด้านอาหาร เครื่องดื่ม อุปกรณ์ เครื่องใช้ในโรงแรม ภัตตาคาร การจัดเลี้ยง และการบริการนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 26 โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากหลายหน่วยงานภาครัฐ สมาคม และเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย สมาคมร้านอาหาร สมาคมเชฟประเทศไทย ฯลฯ

ภายในงานนอกจากจะมีการจัดแสดงสินค้าจากบริษัทชั้นนำจากทั่วโลกแล้ว ยังมีกิจกรรมการแข่งขัน การสัมมนา และ งานประชุม เพื่อให้ความรู้ พัฒนาทักษะ และ แลกเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินธุรกิจแก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจอีกมากมาย อาทิ

 • งานประชุมสภาอุตสาหกรรมโรงแรมไทย ครั้งที่ 20 โดยสมาคมโรงแรมไทย
 • การแข่งขัน Thailand’s International Culinary Cup (TICC 2018) ครั้งที่ 24
 • งานสัมมนาสมาคมภัตตาคารไทย
 • การแข่งขันวาดลวดลายศิลปะบนถ้วยกาแฟ National Thailand Latte Art Championship 2019
 • การแข่งขันการสร้างสรรค์เครื่องดื่มจากกาแฟ 2019 (Thailand National Coffee in Good Spirits Championship (TNCIGS) 2019)
 • การแข่งขัน Thailand National Culinary Team เพื่อหาตัวแทนเข้าแข่งขันรายการ Culinary World Cup Luxembourg 2018
 • การประกวดไวน์ ครั้งที่ 14 The 14th FBAT International Wine Challenge
 • การประกวดไวน์ Wine Master Class 2018 และ สัมมนาไวน์ 2018
 • การแข่งขันผู้เชียวชาญด้านไวน์ฝรั่งเศสและไวน์ไทย 2018
 • งานสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการ สมาคมผู้บริหารงานแม่บ้านแห่งประเทศไทย
 • งานสัมมนาชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรมในโรงแรมและอาคารพาณิชย์
 • งานสัมมนาวิทยาลัยดุสิตธานี งานสัมมนาสมาคมสปาไทย.
 • งานประชุม Innolab Forum Food Allergen Management สำหรับธุรกิจค้าปลีกอาหาร บริการอาหาร และ การจัดเลี้ยงอาหาร
 • การอบรมการทำไอศกรีมเจลาโต้ (Gelato Workshops) โดย Carpigiani Gelato University

สำหรับงานฟู้ดแอนด์โฮเทล ไทยแลนด์ 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2561 เวลา 10.00-18.00 น. ฮอลล์ 102-104 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมการจัดงานเพิ่มเติมได้ที่ www.foodhotelthailand.com และ Facebook Page www.facebook.com/Food & Hotel Thailand