มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่ายเด็กใฝ่ดี ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ 13 -

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมค่ายเด็กใฝ่ดี ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ

กลับมาอีกครั้ง !! ตามคำเรียกร้อง “ค่ายเด็กใฝ่ดี”  สำหรับน้องๆ ที่อายุ 8-12 ปี พร้อมแล้วที่จะเปิดประสบการณ์ใหม่…ที่น้องๆ ต้องร้อง ว๊าววววว!!… มาร่วมสัมผัสกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกสนาน สร้างสรรค์    ซึมซับวิถีธรรมชาติผ่านกิจกรรมมากมาย เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ชิ้นงานจากพื้นป่า  ณ โครงการพัฒนาดอยตุงฯ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ปกครองที่สนใจส่งบุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรม สมัครทางออนไลน์ได้เลยที่


https://docs.google.com/forms/d/1SFFh8Ej4xOOnolgo_fbWM0AgJ_sl4xCwSbmrnm_dimY/viewform?edit_requested=true

เปิดรับสมัคร วันนี้-15 กันยายน 2561 นี้นะคะ (รับจำนวนจำกัด)