กล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัดกิจกรรมเดิน - วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 24 13 -

กล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัดกิจกรรมเดิน – วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 24

โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญนักวิ่ง และผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมเดิน –  วิ่ง การกุศลครั้งที่ 24 ภายใต้ชื่อ Run For Jungle 2018 “วิ่ง … เพื่อป่าแผ่นดินเกิด ขึ้น ในวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561ตั้งแต่เวลา 05.30 โดยแบ่งระยะออกเป็น วิ่ง 10.5 km. และเดิน เพื่อสุขภาพ ระยะ 2.5 km.  สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรังสิต วัตถุประสงค์การจัดงานมีดังนี้
            1. รายได้เพื่อระดมทุนซ่อมแซมปราการทางน้ำเพื่อเป็นจุดสกัดป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ และ สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ห้วยขาแข้ง มรดกโลก ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
            2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปหั่นมาใส่ใจและดูแลสุขภาพกันมากขึ้น
            3. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปหันมาออกกำลังกายกันมากขึ้น  
            สนใจสามารถสมัครได้ที่ www.kntrun.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-769-2000 ต่อ 1076