เปิดตัวเว็บไซต์ Dekthaidd.com โฉมใหม่ เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกหลักโภชนาการในเด็กวัยเรียน 13 -

เปิดตัวเว็บไซต์ Dekthaidd.com โฉมใหม่ เพื่อส่งเสริมการปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกหลักโภชนาการในเด็กวัยเรียน

 • เว็บไซต์ com เป็นศูนย์กลางด้านสื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
 • ร่วมส่งเสริมการปรับพฤติกรรมให้เด็กไทยมีสุขภาพและพลานามัยที่ดี ภายใต้แนวคิดบัญญัติเด็กไทยสุขภาพดี 4 ประการ ได้แก่ “อ่าน ปรับ ขยับ เปลี่ยน”   

กรุงเทพฯ, 8 สิงหาคม 2561 – โครงการเด็กไทยสุขภาพดี โดยบริษัท เนสท์เล่ ไทย (จำกัด) และพันธมิตรภาครัฐ เดินหน้าส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการและสุขภาพที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัยเรียนให้แก่คุณครูและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พร้อมเปิดตัวเว็บไซต์ www.dekthaidd.com โฉมใหม่ที่ได้รับการออกแบบให้ทันสมัยและง่ายต่อการใช้งาน เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมชุดสื่อการเรียนรู้ด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมถึงมีความสนุกสนานและเข้าใจง่าย ซึ่งคุณครู นักเรียน และผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดฟรี เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ภายในชั้นเรียนหรือในชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม

นางกนกทิพย์ ปริญญานุสสรณ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาและสื่อสารโภชนาการเพื่อสุขภาพ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด กล่าวว่า “เนสท์เล่ ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังพฤติกรรมด้านโภชนาการและสุขภาพที่ดีตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อเป็นรากฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่แข็งแกร่งต่อไปในอนาคต จึงร่วมกับกรมอนามัย คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินโครงการเด็กไทยสุขภาพดี มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 พร้อมจัดทำชุดสื่อการเรียนการสอนด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่สนุกสนานและใบกิจกรรมต่างๆ ที่เข้าใจง่าย ภายใต้แนวคิด ‘อ่าน-ปรับ-ขยับ-เปลี่ยน’ ที่คุณครูรวมถึงผู้ปกครองสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และตามบริบทของแต่ละโรงเรียนและบ้าน

ปัจจุบัน มีโรงเรียนกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ คุณครูกว่า 7,600 คน และนักเรียนกว่า 1.67 ล้านคนได้รับประโยชน์จากสื่อการเรียนการสอนของโครงการเด็กไทยสุขภาพดี และเราเชื่อว่าการปรับปรุงเว็บไซต์ www.dekthaidd.com ใหม่นี้จะช่วยให้คุณครูและผู้ปกครองทั่วประเทศสามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากโครงการฯ มากขึ้น โดยชุดสื่อการสอนทั้งหมดของโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี และทางโครงการฯ มีการอัพเดทกิจกรรมและสื่อการสอนใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าชุดสื่อการเรียนรู้ทั้งหมดจะเป็นประโยชน์และสองคล้องกับสถานการณ์ด้านโภชนาการของเด็กวัยเรียนในปัจจุบัน”

แนะนำเว็บไซต์

เว็บไซต์ www.dekthaidd.com โฉมใหม่ ออกแบบโดยเน้นความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน โดยในหน้าแรกของเว็บไซต์จะแสดงภาพสื่อการเรียนการสอนชุดใหม่ล่าสุดของแต่ละเดือนให้คุณครูและผู้ปกครองที่สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ทันที

ในส่วนของหน้ารู้จักกันก่อน บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาโครงการเด็กไทยสุขภาพดี รวมถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจด้านโภชนาการและการออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพที่ดีในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ภายใต้แนวคิดบัญญัติเด็กไทยสุขภาพดี 4 ประการ ได้แก่  อ่าน – อ่านฉลากโภชนาการเป็น กินเป็น ปรับ – กินหลากหลาย เพิ่มผักผลไม้ ขยับ – กินเท่าไหร่ ต้องใช้ให้หมด และ เปลี่ยน – เปลี่ยนมากินอาหารที่มีความหวาน มัน เค็ม แต่พอดี

หน้าสื่อการเรียนการสอน เป็นศูนย์รวมสื่อการเรียนการสอนทั้งในด้านการอ่าน ปรับ ขยับ เปลี่ยน ที่คุณครูและผู้ปกครองสามารถเลือกชมและดาวน์โหลดได้ตามใจชอบ เมื่อคลิกที่ภาพสื่อแต่ละชุด จะแสดงรายละเอียดว่าสื่อการสอนชุดดังกล่าวเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นระดับใด สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาใดได้บ้าง และผู้สนใจสามารถแชร์ชุดสื่อการสอนดังกล่าวผ่านทางช่องทางโชเชียลมีเดีย อาทิ ไลน์ เฟซบุ๊ค และทวิตเตอร์ ได้อีกด้วย

นอกจากนี้ยังมีคู่มือภารกิจพิชิตสุขภาพดี ซึ่งเป็นสื่อการเรียนรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำกิจกรรมร่วมกันทั้งคุณครูและนักเรียนทุกคนในโรงเรียน เพื่อเรียนรู้เรื่องสุขภาพและโภชนาการจากประสบการณ์จริง (active learning) ผ่านกิจกรรมที่เต็มไปด้วยสาระควบคู่กับความสนุก ที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้เริ่มหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงในระยะยาว

ในส่วนของเรื่องเล่าจากโรงเรียน บอกเล่าความสำเร็จของคุณครูในโรงเรียนต้นแบบ ที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของนักเรียนเมื่อนำโครงการเด็กไทยสุขภาพดีไปปรับใช้ภายในชั้นเรียน ทำให้นักเรียนสามารถเลือกทานอาหารได้อย่างเหมาะสมและมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงในแบบฉบับของตนเอง

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดสื่อโครงการเด็กไทยสุขภาพดีได้ฟรีที่ www.dekthaidd.com นอกจากนี้ ยังสามารถสอบถามข้อมูล  แนะนำติชม และแบ่งปันประสบการณ์ในการดาวน์โหลดสื่อไปใช้ได้ที่หน้าติดต่อเรา

พิเศษ! สำหรับเรื่องราวประสบการณ์การใช้สื่อฯ จากโรงเรียน และคุณครู ที่ถูกใจทีมงานโครงการรวมพลังเพื่อสุขภาพดี จะได้รับสื่อการสอนเด็กไทยสุขภาพดีชุดสมบูรณ์ (ภาพปริ้นสี ปกแข็ง) 1 ชุด/รางวัล จำนวน 20 รางวัล เพื่อนำไปใช้ประกอบการสอนและจัดกิจกรรมที่สนุกสนานสำหรับเด็กวัยเรียน ทั้งในและนอกห้องเรียน เพียงส่งเรื่องราวของท่านมายัง https://www.dekthaidd.com/form/feedback ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561 และประกาศผลทางเว็บไซต์ ภายใต้แถบ “เรื่องเล่าจากโรงเรียน” ในวันที่ 8 ตุลาคม 2561

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า