ต้นทุนชีวิตเด็กไทยและเยาวชน 13 -

ต้นทุนชีวิตเด็กไทยและเยาวชน

เรียนเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยาย ต้นทุนชีวิตเด็กไทยและเยาวชน โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.oo-14.30 น. ณ อาคารบริรักษ์อาคาร คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฟรีตลอดงานค่ะ