สถาบันพระปกเกล้าเชิญร่วมงานเดิน-วิ่ง การกุศล ช่วยคน ช่วยโรงพยาบาล 13 -

สถาบันพระปกเกล้าเชิญร่วมงานเดิน-วิ่ง การกุศล ช่วยคน ช่วยโรงพยาบาล

?️สถาบันพระปกเกล้าเชิญร่วมงานเดิน-วิ่ง การกุศล ช่วยคน ช่วยโรงพยาบาล (KPI Charity Mini Marathorn 2018)?


สถาบันพระปกเกล้า ครบรอบปีที่ 20 ในเดือนกันยายน 2561 นี้ ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วม “กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล ช่วยคน ช่วยโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือ โรงพยาบาล” ในถิ่นทุรกันดาร วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ จังหวัดนนทบุรี โดยมุ่งช่วยเหลือโรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์

สมัครออนไลน์ได้ทาง www.berving.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 16 สิงหาคม 2561 ชิงเงินรางวัลกว่า 158,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล และถ้วยรางวัล (เฉพาะประเภทมินิมาราธอน)

ข้อมูลรายละเอียดติดตามได้ทาง
https://www.berving.com/events-detail.php?event_id=140
www.kpi.ac.th