เมืองโบราณ สมุทรปราการ เปิดเข้าฟรี วันอาสาฬหบูชา 2561 13 -

เมืองโบราณ สมุทรปราการ เปิดเข้าฟรี วันอาสาฬหบูชา 2561

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา เมืองโบราณ สมุทรปราการ  เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมฟรี  ในวันศุกร์ที่  27  กรกฏาคม 2561  ตั้งแต่เวลา 16.00 น.- 21.30 น.  เชิญร่วมพิธีทางศาสนา สวดมนต์ เวียนเทียนรอบพระธาตุบังพวน และเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเทียนพรรษาแด่พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ณ มหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล


วันอาสาฬหบูชา ถือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรก ชื่อว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร”   และ ในโอกาสนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้น้อมรำลึกถึงความสำคัญของวันดังกล่าว เมืองโบราณ สมุทรปราการ จึงได้จัดกิจกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติบูชาร่วมกัน

พระธาตุบังพวน  เมืองโบราณ เวลา 16.00 – 19.30 น.  พระสงฆ์จากวัดใหญ่บางปลากด แสดงพระธรรมเทศนา สวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พุทธศาสนิกชนร่วมถวายเครื่องไทยธรรมและผ้าอาบน้ำฝน แด่พระสงฆ์ และประกอบพิธีเวียนเทียน รอบพระธาตุบังพวน

พุทธมหาวิหารวชิรธรรม พุทธาวาสแห่งอนัตตจักรวาล เวลา 20.00-21.30 น. พระสงฆ์วัดบางปิ้งสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พิธีถวายเทียนแด่พระพุทธเจ้า 28 พระองค์ เชิญสักการะหลวงพ่อโต(พระพุทธศรีสรรเพชญดาญาณ) ตักบาตรเหรียญ พระพุทธเจ้า 28 พระองค์  ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสำคัญทางพุทธศาสนา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา อันจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง และครอบครัวสืบไป  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-323-4094-9  หรือ  Facebook: เมืองโบราณ สมุทรปราการ