พ่อแม่ปลื้ม กิจกรรม “เปลี่ยนโรงหมูเป็นโรงเรียนรู้” โดยอลิอันซ์ อยุธยา ปลูกจิตอาสาให้เด็กรู้จักการให้และช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมเป็นคนดีของสังคม 13 -

พ่อแม่ปลื้ม กิจกรรม “เปลี่ยนโรงหมูเป็นโรงเรียนรู้” โดยอลิอันซ์ อยุธยา ปลูกจิตอาสาให้เด็กรู้จักการให้และช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมเป็นคนดีของสังคม

พ่อแม่ปลื้ม กิจกรรม “เปลี่ยนโรงหมูเป็นโรงเรียนรู้” โดยอลิอันซ์ อยุธยา
ปลูกจิตอาสาให้เด็กรู้จักการให้และช่วยเหลือผู้อื่น พร้อมเป็นคนดีของสังคม


การทำกิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกันในวันหยุด เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะสร้างความสุขให้กับตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะ “กิจกรรมอาสาสมัคร” นอกจากจะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จากการอุทิศตนทำเพื่อผู้อื่น เกิดความสุขเบิกบานในหัวใจแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว และช่วยสอนให้เด็กๆเป็นคนมีจิตใจเมตตา รู้จักการให้และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจผู้อื่น เป็นวิธีการพัฒนาคนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมได้อย่างดี

คุณธีร์นรินทร์ มียศ ผู้รับเหมาระบบไฟฟ้า คุณพ่อของ ด.ช.สิรภพ อายุ 8 ขวบ และด.ญ.ปุณยนุช มียศ อายุ 6 ขวบ และคุณแม่มยุรี เต็มวิภาสสิริ ตัวแทนกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กล่าวว่าการพาลูกมาเรียนรู้การทำงานเพื่อผู้อื่น เพราะอยากปลูกฝังเรื่องจิตอาสาให้กับเขา ทุกวันนี้คนที่คิดจะทำเพื่อคนอื่นมีไม่มากนัก ส่วนการเลี้ยงลูกให้เป็นผู้มีจิตอาสา คงต้องดูพื้นฐานก่อนว่าครอบครัวเราเป็นอย่างไร จากนั้นสอนให้รู้จักการแบ่งปัน เสียสละ ให้เขาได้เห็นภาพปัจจุบันของโลกและของประเทศ เช่น มีคนแบบไหนบ้าง และเราสามารถที่จะหยิบยื่นสิ่งใดให้กับใครได้บ้าง เพื่อให้เขาได้เข้าใจความแตกต่างและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น

“สำหรับลูกทั้งสองคนเป็นคนที่ชอบทำกิจกรรมเรื่องจิตอาสาอยู่แล้ว หากมีโอกาสครอบครัวก็จะพากันไปทำกิจกรรมเท่าที่เวลาจะอำนวย เมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทาง บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตได้เชิญกลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมกับกลุ่มผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และตัวแทนกับกิจกรรม “เปลี่ยนโรงหมูเป็นโรงเรียนรู้” ณ ชุมชนโรงหมู ในเขตพื้นที่คลองเตย ถือเป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่ง ที่ครอบครัว “มียศ” ได้ไปร่วมช่วยเหลือเด็ก ๆ ในสังคมร่วมกัน สำหรับชุมชนนี้ ทราบว่า เคยเป็นโรงฆ่าสัตว์เก่า จึงเรียกสั้นๆว่า “โรงหมู” มีผู้อาศัยมากกว่า 2,000 คน เป็นเด็กผู้ด้อยโอกาสกว่า 100 คน ที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของตนเองและ กลุ่ม Music Sharing นักดนตรีและศิลปินได้เข้ามาสอนดนตรีให้กับเด็กๆ ในชุมชนคลองเตยมาแล้วกว่า 6 ปี ด้วยพื้นฐานความเชื่อที่ว่า “ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามนุษย์” ได้ปรับเปลี่ยนโรงหมูให้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมของเด็กในชุมชน”

“ก่อนเดินทางไปร่วมกิจกรรม ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับชุมชนคลองเตยให้น้องฟังก่อน และเมื่อเขาได้ไปร่วมกิจกรรมแล้ว บอกพ่อแม่ว่าสนุกมาก หากมีกิจกรรมแบบนี้ก็อยากไปร่วมอีก เพราะนอกจากจะได้ช่วยเหลือชุมชน โดยใช้แรงกายเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่าที่ทำได้ เช่น ขนทราย ยกของเล่น ฯลฯ แล้วยังได้ไปเจอกับเพื่อนๆ วัยเดียวกันอีกหลายคน จึงรู้สึกมีความสุขมาก และอยากให้ทางอลิอันซ์ลองมองหาสถานที่อื่น ๆ ที่ยังต้องการความช่วยเหลือและน่าจะได้รับโอกาสเช่นนี้อีก เพราะทางครอบครัวพร้อมที่จะสนับสนุนไปช่วยอยู่แล้ว และต้องการพาเด็ก ๆ ไปเรียนรู้เพื่อปลูกฝังเรื่องจิตอาสาผ่านกิจกรรมลักษณะนี้ด้วย เพราะมองว่าการเป็นผู้ให้มีความสุข แม้เป็นการให้เพียงเล็กน้อยก็ตาม ส่วนคนที่ได้รับก็มีความสุขเช่นกัน เพราะได้เติมเต็มในส่วนที่ขาดหายไป แต่คิดว่า การหยิบยื่นครั้งเดียวอาจไม่ช่วยให้ตอบโจทย์ในระยะยาว จึงอยากเสนอแนะให้มีแผนระยะสั้น กลาง ยาว เพื่อการต่อยอดต่อไป เช่นหลังจากที่เด็กเติบโตพอจะมีจุดไหนบ้างที่จะสนับสนุนได้อีก เพราะเด็กกลุ่มนี้มีโอกาสค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะเรื่องของการศึกษา เนื่องจากส่วนใหญ่มีฐานะยากจน จึงหวังว่าจะมีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้เกิดขึ้นอีก เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนด้อยโอกาสให้มีชีวิตที่ดีขึ้น”

ด้าน พัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต กล่าวว่า “กว่า 60 ปีที่ บมจ. อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสังคมควบคู่ไปกับการทำธุรกิจ โดยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบในฐานะส่วนหนึ่งของสังคมไทยและยึดมั่นในปณิธานอันแน่วแน่ที่จะคืนกำไรตอบแทนสังคมเพื่อสร้างสรรค์ให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ริเริ่มและดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหลากหลายรูปแบบครอบคลุมทุกมิติ โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการมอบโอกาสให้กับเด็กและเยาวชนไทย โดยเฉพาะเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปันความรู้สู่เด็กไทย” ล่าสุด ได้จัดกิจกรรมทำความดีครั้งสำคัญ “เปลี่ยนโรงหมูเป็นโรงเรียนรู้” เพิ่มแหล่งเรียนรู้แก่เด็กด้อยโอกาสในชุมชนคลองเตย โดยร่วมกับกลุ่ม Music Sharing เชิญชวน ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า และตัวแทนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้ เพื่อร่วมทำความสะอาดชุมชน ทาสีอาคาร จัดห้องสมุด จัดสวน บริจาคสิ่งของต่างๆ มีผู้สนใจตอบรับเข้าร่วมกว่า 100 คน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เด็ก ๆ ในชุมชนแห่งนี้ได้เติบโตอย่างมีคุณภาพและเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคมต่อไป

เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์ของอลิอันซ์ อยุธยาที่พร้อมจะปลูกฝัง “พลังของการเป็นผู้ให้” สิ่งที่ยิ่งใหญ่ ที่จะทำให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข…