วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครป.โท หลักสูตร 1 ปี 13 -

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา ม.ธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครป.โท หลักสูตร 1 ปี

วิทยาลัยโลกคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี สาขาวิชานวัตกรรมทางสังคมและความยั่งยืน (ภาคภาษาอังกฤษ) รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


ข้อมูลเพิ่มเติมในเว็บไซต์ http://www.sgs.tu.ac.th/