ไทวัสดุ บ้านแอนด์บียอนด์ และ โฮมเวิร์ค” ประกาศงดให้ถุงพลาสติก 3 ก.ค. นี้ ขานรับวันปลอดถุงพลาสติกสากล 13 -

ไทวัสดุ บ้านแอนด์บียอนด์ และ โฮมเวิร์ค” ประกาศงดให้ถุงพลาสติก 3 ก.ค. นี้ ขานรับวันปลอดถุงพลาสติกสากล

บริษัท ซีอาร์ซี  ไทวัสดุ จำกัด   ผู้ดำเนินธุรกิจ ร้านไทวัสดุ บ้านแอนด์บียอนด์ และโฮมเวิร์ค ขอผนึกกำลังรณรงค์ลดปริมาณขยะ ประกาศงดให้ถุงหูหิ้วพลาสติก วันที่ 3 กรกฎาคม นี้ เนื่องในวันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day ) หวังกระตุ้นให้ประชาชนลดการใช้ถุงและบรรจุภัณฑ์จากพลาสติก พร้อมรับคะแนนเดอะวันการ์ดเพิ่ม 8 คะแนนทุกวัน สำหรับลูกค้าที่ไม่รับถุงพลาสติก


นายรัฐวิชญ์ ศุภสวัสดิรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด เปิดเผยว่า “สถานการณ์ขยะมูลฝอยในประเทศไทยมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่ส่วนใหญ่ใช้เพียงแค่ครั้งเดียวแล้วทิ้ง ไม่มีการใช้ซ้ำหรือ Re-use ทำให้พลาสติกกว่า 90 เปอร์เซนต์ ถูกทิ้งเป็นขยะ เพื่อให้สอดคล้องกับการรณรงค์ทั่วโลกในวันสิ่งแวดล้อมโลก ปี 2561 ตามประเด็นหลักในหัวข้อ  “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เพื่อหวังกระตุ้นให้เกิดการปรับวิธีคิด ปรับวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของเราให้ตะหนักถึงผลกระทบของขยะพลาสติก ซึ่งจากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ พบว่า ปริมาณขยะพลาสติกในไทย คิดเป็นร้อยละ 20 ของขยะทั้งหมด หรือประมาณ 2 ล้านตันต่อปี ส่วนใหญ่ถูกกำจัดด้วยการฝังกลบหรือเผา ซึ่งมีผลให้เกิดมลพิษพปนเปื้อนของสารเคมีกระจายลงสู่สิ่งแวดล้อม  จะเห็นได้ว่าการปัญหาขยะพลาสติกไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป พวกเราทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมกันลดขยะ และปรับวิธีการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

โดยในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นี้ เป็นวันปลอดถุงพลาสติกสากล (International Plastic Bag Free Day) บริษัทฯ จึงขอร่วมรณรงค์ประกาศงดให้ถุงหูหิ้วพลาสติกสำหรับใส่สินค้าที่ร้าน ไทวัสดุ บ้านแอนด์บียอนด์ และโฮมเวิร์ค ทั้ง 50 สาขาทั่วประเทศ ทางบริษัทฯ คาดว่าจะได้รับความร่วมมือจากลูกค้าเป็นอย่างนี้ เนื่องจากสินค้าของเราส่วนใหญ่เป็นสินค้าโครงสร้าง ส่วนใหญ่มีแพคเกจเป็นกล่องกระดาษที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังลานจอดรถได้ง่าย นอกจากนี้เรายังตอบแทนลูกค้าที่ให้ความร่วมมือลดการใช้ถุงพลาสติก ลูกค้าจะได้รับคะแนนเดอะวันการ์ดเพิ่ม 8 คะแนนทันที ซึ่งมีมูลค่าเทียบเท่าเงิน 1 บาท ลูกค้าสามารถสะสมคะแนนเพื่อนำมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าได้ทุกวัน ทุกสาขา

เราเชื่อว่าการลดใช้ถุงพลาสติก ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากสำหรับคนไทยอีกต่อไป เพียงแค่เราเริ่มปรับวิธีคิด ปรับพฤติกรรมความเคยชิน อย่างค่อยเป็นค่อยไป การงดใช้ถุงพลาสติกเพียง 1 วัน อาจจะมีผลทำให้ลดปริมาณขยะได้อย่างมหาศาล  ถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการสร้างวินัยลดปริมาณขยะพลาสติกอย่างยั่งยืน” นายรัฐวิชญ์ กล่าวปิดท้าย