กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รุกดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว เดินหน้าเต็มสูบสู่การท่องเที่ยวยุค 4.0 13 -

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รุกดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว เดินหน้าเต็มสูบสู่การท่องเที่ยวยุค 4.0

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รุกดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อการท่องเที่ยว
เดินหน้าเต็มสูบสู่การท่องเที่ยวยุค 4.0


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าเต็มสูบสู่การท่องเที่ยวยุค 4.0 ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวและรวมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประกวดแข่งขันจัดทำข้อมูลดิจิทัล เพื่อการบริการด้านท่องเที่ยวระดับประเทศปี 2561 กิจกรรมการประกวดแข่งขันถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยที่ไปสัมผัสมา แล้วอยากบอกต่อในรูปแบบ Story Telling หัวข้อ “บอกเล่าความเป็นไทย มุมมองใหม่ประเทศไทย” …**…และขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เคล็ดลับการถ่ายทอดเรื่องราวประสบการณ์การท่องเที่ยว (Story Telling) และอบรมเทคนิคการถ่ายภาพด้วย Smart Phone โดยผู้เชี่ยวชาญ ฟรี !! พร้อมฟังทำความเข้าใจในกติกาการแข่งขัน ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30 น.ณ ห้อง Grand Ballroom ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว บางกอก ฟอร์จูน (MRT สถานีพระราม 9) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ award.thailandtourismdirectory.go.th