จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 3 13 -

จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ ครั้งที่ 3

ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมทำความดีในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม  2561 เวลา 11.00 – 15.00 น.  ลานโปรโมชั่น A1 ชั้น G ณ ศูนย์การค้าโบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต