โอกาสดีผู้ส่งออกไทย...ในงาน “Mid Year Export Festival” 13 -

โอกาสดีผู้ส่งออกไทย…ในงาน “Mid Year Export Festival”

สวัสดิการกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมจัดงาน มิด เยียร์ เอ็กซ์พอร์ต เฟสติวัล (Mid Year Export Festival) ระหว่างวันที่ 13-22 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารแสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถ.รัชดาภิเษก เพื่อเผยแพร่และสร้างโอกาสให้ผู้ซื้อได้เข้าถึงการผลิตสินค้าและธุรกิจบริการจากฝีมือคนไทยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติระดับส่งออกในหลากหลายประเภท จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการส่งออกในกลุ่มสินค้าและบริการ ไลฟ์สไตล์และแฟชั่น สินค้าอาหาร สินค้าสุขภาพและความงาม สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ และสินค้าอื่นๆ ร่วมจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้า บนพื้นที่ 1,635 ตร.ม. ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 200 คูหา


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่สนใจจะนำสินค้าเข้าร่วมจัดแสดงภายในงาน สามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดได้ที่โทร. โทร. 0-2507 7759-61 และ 0-2507 8197 หรือทางอีเมล [email protected]