แบรนด์ “บางกอกไอศกรีม” เริ่มผลิตและกระจายสินค้าไอศกรีมรสชาติไทยแท้ ลง Big C ทุกสาขา ทั่วประเทศแล้ว 13 -

แบรนด์ “บางกอกไอศกรีม” เริ่มผลิตและกระจายสินค้าไอศกรีมรสชาติไทยแท้ ลง Big C ทุกสาขา ทั่วประเทศแล้ว

แบรนด์ใหม่อย่าง ‘บางกอกไอศกรีม’นั้น เกิดจากการจุดประกายความคิดว่า บางกอก คือ ประเทศไทยดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ในน้ำมีปลาในนามีข้าว มีทั้งขนม ผลไม้ สมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทางอาหารและเป็นยารักษาโรค ดังนั้นเอกลักษณ์ไทยเหล่านี้จึงเป็นที่มาของบางกอกไอศกรีม ซึ่งเป็นไอศกรีมที่เปี่ยมไปด้วยรสชาติแท้ของ 3 สิ่งข้างต้น อีกทั้งสามารถตอบโจทย์ในอนาคตว่า ไอศกรีมจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย


ปัจจุบัน แบรนด์”บางกอกไอศกรีม” เริ่มผลิตและกระจายสินค้าไอศกรีมรสชาติไทยแท้ ลง Big C ทุกสาขา ทั่วประเทศแล้ววันนี้ ซึ่งผลิตโดย บริษัท ฟรีซแลนด์ โปรดักส์ จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี จัดวางจำหน่ายในราคา 18 บาท เท่ากันทุกรสชาติ โดยมี 6 รสชาติแบบไทยๆ ได้แก่ รวมมิตร เผือก ถั่วดำ ถั่วเขียว ซาหริ่ม และข้าวโพด เป็นต้น

ความสำเร็จของ ฟรีซแลนด์ โปรดักส์ นั้นเกิดจากความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ รวมทั้งการบริการที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า พร้อมคาดหวังในการเป็น ‘ผู้นำไอศกรีมไทยแท้’ จึงสร้างสรรค์ไอเดียไอศกรีมรสชาติไทยๆ สารพัดรสออกมาให้คนไทยได้ลิ้มลองอย่างต่อเนื่อง