ล็อกซเล่ย์ ลุยสมาร์ทฟาร์มมิ่ง ชูเทคโนโลยี IOT Sensors เพื่อการเกษตรแห่งอนาคต 13 -

ล็อกซเล่ย์ ลุยสมาร์ทฟาร์มมิ่ง ชูเทคโนโลยี IOT Sensors เพื่อการเกษตรแห่งอนาคต

การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในประเทศไทยนับวันจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเกษตรอย่างสูงเช่น พื้นที่การเกษตรที่เสียหายจากภัยธรรมชาติไม่สามารถให้ผลผลิตได้ อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณน้ำฝน และการระบาดของแมลงศัตรูพืช ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรลดลง การเกษตรแบบใหม่ในปัจจุบันจึงมุ่งเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีภาคเกษตรมาประยุกต์ใช้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับ IoT (Internet of Things) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลภาคเกษตรมาวิเคราะห์ใช้ให้เกิดศักยภาพสูงสุด

ดังเช่นความร่วมมือล่าสุดระหว่าง บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปภายใต้แบรนด์ “KC” ที่นำเทคโนโลยี IoT Sensors หรืออุปกรณ์ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ มาทดลองเก็บข้อมูลในศูนย์เรียนรู้ เคที ฟาร์ม (KC Farm) จ.เชียงใหม่ บนพื้นที่กว่า 25 ไร่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ทางด้านเกษตรดิจิทัลภายใต้ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) ที่เกี่ยวข้องกับระบบการปลูกข้าวโพดหวานแบบอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัทซันสวีท

กาญจน์ ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เผยว่า การนำเทคโนโลยี IoT Sensors มาใช้กับไร่ข้าวโพดหวานของบริษัทซันสวีทในครั้งนี้จะใช้เวลาทดลอง 3 เดือนเพื่อสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ อุณหภูมิ แสงแดด แรงลม ปริมาณน้ำฝน ความชื้นในอากาศ และเก็บตัวอย่างแมลงศัตรูพืช นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลแสดงผลผ่านแดชบอร์ด (Dashboard) พร้อมนำข้อมูลดังกล่าวมาร่วมกันพัฒนาต่อยอดเป็นองค์ความรู้ใหม่เพื่อการวางแผนให้พร้อมรับมือ และแก้ไขปัญหาที่จะเกิดกับไร่ข้าวโพดหวานได้อย่างตรงจุดและทันท่วงที อาทิ หากอุณหภูมิสูง ดินแห้ง ให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณน้ำ หากตรวจสอบพบว่าจะมีฝนตกหนัก ให้งดการใส่ปุ๋ยเพื่อลดการชะล้างของปุ๋ย นอกจากนี้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ยังสามารถคำนวณวันเก็บเกี่ยวผลผลิต อัตราผลตอบแทนโดยประมาณ ความเสี่ยงในการเกิดโรคได้อีกด้วย

ทั้งหมดนี้เป็นก้าวแรกในการเก็บข้อมูลเบื้องต้นนำมาแสดงผลผ่านแดชบอร์ด ซึ่งต้องนำไปรวมกับข้อมูลจากการตรวจวัดอื่นๆ เพื่อนำมาพัฒนารูปแบบสู่แอปพลิเคชันการแจ้งข้อมูลด้านการเกษตรแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของเคซี ฟาร์มในอนาคต เพื่อสนับสนุนระบบการปลูกข้าวโพดหวานของเกษตรกรให้ได้คุณภาพสูงสุด

นอกจากนี้ IoT Sensors ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลายตามความต้องการของภาคเกษตรอื่นๆ เพื่อนำข้อมูลที่แตกต่างกันมาวิเคราะห์ปรับให้เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดได้อีกด้วย

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) มองว่า เทคโนโลยี IOT Sensors จะเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาททางภาคเกษตรของโครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)  สำหรับการปลูกข้าวโพดหวานของบริษัทซันสวีทที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต ลดต้นทุน ลดความสูญเสียของผลผลิตเป็นการยกระดับมาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาพัฒนาการเกษตรตั้งแต่ระดับฟาร์มไปถึงผู้บริโภค ช่วยให้เกษตรกรไทยก้าวสู่ยุคเกษตรกร 4.0 มีชีวิตที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่ยั่งยืนตลอดไป.

เว็บเราใช้คุ้กกี้เพื่อให้ท่านได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดการได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ และสามารถเลือกอนุญาตคุกกี้เองได้ที่ ตั้งค่าคุกกี้

Privacy Preferences

เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา อาจมีการจัดเก็บหรือดึงข้อมูลจากเบราว์เซอร์ของท่านในรูปแบบของคุกกี้ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลเกี่ยวกับท่าน การตั้งค่าของท่าน อุปกรณ์ของท่าน ซึ่งจะถูกใช้เพื่อทำให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้ตามที่ท่านต้องการ ซึ่งมักเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนของท่านโดยตรง แต่ช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์แบบเฉพาะสำหรับท่านได้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยท่านสามารถเลือกปฏิเสธไม่ยอมรับให้คุกกี้บางประเภททำงานได้ ซึ่งท่านสามารถคลิกที่หัวข้อแต่ละประเภท เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและปรับเปลี่ยนการตั้งค่าได้ อย่างไรก็ตาม การเลือกปิดการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานเว็บไซต์และบริการที่เราเสนอให้แก่ท่านได้ ข้อมูลเพิ่มเติม

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์ (Strictly necessary cookies)
  Always Active

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของเราได้อย่างปลอดภัย ส่วนนี้จะไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้ที่ช่วยในการใช้งาน (Functional Cookies)

  เราใช้ Cookies ประเภทนี้เพื่อช่วยจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ของท่าน เพื่อให้เราสามารถจัดทำเนื้อหาได้อย่างเหมาะสมกับความสนใจส่วนบุคคลของท่านได้รวดเร็วขึ้น และช่วยให้การบริการและแพลตฟอร์มได้อย่างสะดวกสบายและเป็นประโยชน์ต่อท่านมากยิ่งขึ้น

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์เชิงสถิติ (Analytics Cookies)

  เราใช้ Analytics Cookies ที่ให้บริการโดย Google ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ของเรา โดยข้อมูลนี้ประกอบไปด้วย หน้าเว็บไซต์ที่ท่านเข้าชม ลิงค์ที่ท่านคลิก ระยะเวลาที่ท่านเข้าชมในแต่ละหน้า โดยเราใช้ข้อมูลนี้เพื่อวิเคราะห์รูปแบบการใช้งานของผู้ใช้ และเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย (Targeting Cookies)

  เราใช้คุกกี้ประเภทนี้จดจำการตั้งค่าของท่านในการเข้าใช้งานหน้าเว็บไซต์ หน้าเว็บที่ท่านได้เยี่ยมชม และลิงค์ที่ท่านเยี่ยมชม เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเข้าชมและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์และยังปรับปรุงเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาใดๆ ซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าเว็บให้ตรงกับความสนใจของท่านมากยิ่งขึ้น และทดสอบความมีประสิทธิภาพของโฆษณาเรา และนำเสนอโฆษณาที่เหมาะสมกับท่านมากที่สุดเท่าที่จำเป็น นอกจากนี้ เรายังอาจแชร์ข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  Cookies Details

บันทึกการตั้งค่า