เกษตรยุคใหม่ด้วยระบบควบคุมสภาพอากาศใน farm EVAP ที่ประหยัดพลังงานได้กว่า 40% 13 -

เกษตรยุคใหม่ด้วยระบบควบคุมสภาพอากาศใน farm EVAP ที่ประหยัดพลังงานได้กว่า 40%

ระบบ Smart Climate Control
ตู้ประหยัดไฟ แค่เปิดใช้ก็ได้เงิน


ด้วยการที่เป็นลูกหลานเกษตรกรจึงมีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ต้นทุนการผลิต และคุณภาพของผลผลิตเป็นปัจจัยสำคัญที่แปรผันตรงกับรายได้ของเกษตรกร ซึ่งการควบคุมสถาพอากาศภายในโรงเรือนมีผลต่อต้นทุนการผลิต และประสิทธิภาพการผลิตโดยตรง จึงมีแนวคิดพัฒนาระบบ Smart Climate Control ซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาควบคุมปัจจัยการผลิตดังกล่าว

ระบบ Smart Climate Control จะไปควบคุมการทำงานของพัดลมโดยการสั่งเปิดพัดลมทั้งหมด หรือเปิดบางตัว เมื่ออุณหภูมิภายในฟาร์มสูงกว่าค่าที่ตั้งไว้ พัดลมก็จะเริ่มเพิ่มความเร็วขึ้นไปจนอุณหภูมิเท่ากับค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นพัดลมก็จะทำงานด้วยความเร็วคงที่ หรือลดความเร็วมอร์เตอร์ลงมาที่รอบเดินเบาเพื่อควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ตลอดเวลาตามที่ตั้งค่าไว้สำหรับการระบายอากาศ จึงทำให้ประหยัดพลังงาน และเป็นการใช้งานพัดลมอย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากการควบคุมพัดลมแล้วยังสามารถนำไปควบคุมมอเตอร์ต่างๆ สำหรับฟาร์ม หรือโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประหยัดพลังงานได้อีกด้วย เช่น ปั๊มซับเมอร์สสำหรับสูบน้ำบาดาล มอเตอร์ปั๊มน้ำขนาดใหญ่ในระบบประปา หรือมอเตอร์ควบคุมระบบสายพานลำเลียง เป็นต้น

ควบคุมการทำงานด้วยจอสัมผัส (HMI : Human Machine Interface)และเทคโนโลยีที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารเรียกใช้งานผ่าน smart phone หรือ tablet ในกรณีที่มีการใช้อินเตอร์เน็ทในฟาร์ม รองรับการขยายจำนวนพัดลมได้ไม่จำกัด การออกแบบและติดตั้งด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมจากทีมงานมืออาชีพ ประสบการณ์กว่า 10 ปี

ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้สามารถ ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ในระบบควบคุมสภาพอากาศโรงเรือแบบปิด กว่าร้อยละ 40 ช่วยประหยัดไฟฟ้ากับปั๊มน้ำได้ร้อยละ 30 และระบบนี้ยังช่วยเพิ่มอายุการใช้งานมอเตอร์ได้เป็น 2 เท่า นอกจากนี้ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุง ทั้งลูกปืนมอเตอร์และสายพานลงได้เท่ากับลดต้นทุนส่วนนี้ไปได้อีก นอกจากการประหยัดพลังงานแล้ว การควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ทำให้หมู/ไก่ โตเร็ว น้ำหนักได้มาตรฐาน รับกำไรสูงขึ้นเพราะต้นทุนต่ำลง

ความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน
หลังจากติดตั้งสามารถลดค่าไฟต่อเดือนได้กว่าครึ่งจาก 21,000 บาท เหลือ 6,200 บาทเท่านั้น เท่ากับมีเงินเหลือเดือนละหมื่นกว่าบาท (FCR 2.45)
– คุณปกรณ์ แก้วทอง ฟาร์มเกษตรกรตัวอย่างประจำปี 2559 กิจการผลิตสุกร ภาคอิสานตอนล่าง

ฟาร์มไก่เนื้อขนาด 20,000 ตัว ใช้ไฟเพียง 1,507 หน่วย คิดเป็นเงินไม่ถึงหมื่น!!เฉลี่ยเพียงตัวละ 40 สตางค์ กำไรเพิ่มหมื่นกว่าบาทต่อรุ่น (FCR 1.48)
– คุณกิตติกร ศรีคำเบ้า เกษตรประกอบกิจการฟาร์มไก่เนื้อ CPF ตั้งอยู่เลขที่116/2 หมู่ที่4 ต.ทาขุมเงิน อ.แม่ทา จ.ลำพูน


อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://progressivesoft.net/page/smart-farm