ชวนออกทริปถ่ายภาพ เทศกาลถือศีลกินผัก ลุยประทัด เมืองพังงา 13 -

ชวนออกทริปถ่ายภาพ เทศกาลถือศีลกินผัก ลุยประทัด เมืองพังงา

ทริปถ่ายภาพ Action Panning
เทศกาลถือศีลกินผัก ลุยประทัด เมืองพังงา
วันเสาร์ที่ 13 เดือน ตุลาคม 2561
เวลา 05.00 น. ล้อหมุนออกจากกรุงเทพฯ หน้าโอสถศาลา (คณะเภสัช จุฬาฯ) ตรงข้าม MBK
(ฝั่งถนนพญาไท)
เวลา 05.20 น. แวะรับจุดที่ 2 ร้านแมคโดนัล ก่อน Big C พระรามสอง
เวลา 07.30 น. ทานอาหารเช้าร้านข้าวแกงแม่ล้วน เพชรบุรี
เวลา 16.00 น. เข้าที่พักที่พังงา


เวลา 17.00 น. ถ่ายแสงเย็นที่ถนนไร้ฝุ่นเมืองพังงา
เวลา 19.00 น. ทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก
วันอาทิตย์ที่ 14 เดือน ตุลาคม 2561
เวลา 05.00 น. ออกเดินทางไปถ่ายแสงเช้าที่ 3 ช่องใต้
เวลา 07. 30 น. ออกเดินทางไปตะกั่วป่า
เวลา 09. 30 น. เดินเล่นถ่ายสตีท
เวลา 10. 30 น. เทศกาลถือศีลกินผัก ลุยประทัด ที่ยังคงความเก่าสุดคลาสสิค
เวลา 12.00 น. ทานอาหารเที่ยง
เวลา 13.00 น. ถ่ายภาพตัวเมืองเก่าตะกั่วป่า
เวลา 17.30 น. ถ่ายแสงเย็นหาดปิหลาย
เวลา 18.30 น. ทานอาหารเย็นเดินทางกลับเข้าที่พัก
วันจันทร์ที่ 15 เดือน ตุลาคม 2561
เวลา 08. 00 น. ทานอาหารเช้า
เวลา 08. 30 น. เทศกาลถือศีลกินผัก ลุยประทัด ในตัวเมืองพังงา
เวลา 11. 00 น. ออกเดินทางกลับ
เวลา 21. 00 น. ส่ง จุดสุดท้ายหอพักชายจุฬาก่อนถึง MBK
หมายเหตุ โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ค่าใช้จ่ายทริป 4,300 บาท ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร

หมายเหตุ กำหนดการและเวลา สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

อัตราท่านละ 4,300 บาท (เดินทาง 8 ท่านขึ้นไป ด้วยรถตู้ VIP)

ค่าใช้จ่ายทริป 4,300 บาท ราคานี้ ค่าเดินทาง + ที่พัก 2 คืน ไม่รวมค่าอาหาร
ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อพร้อมโอนเงินค่าเดินทางมาที่
ธนาคารกรุงเทพ เลขที่ 1470371228 สาขาสุรวงศ์ ชื่อบัญชี นพดล อาชาสันติสุข
บัญชีออมทรัพย์ FAX 0-2237-1484 [email protected][email protected]
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 08-5660-3163

เงื่อนไขการ
1. การสำรองที่นั่งจะสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีชำระเงินค่ามัดทริป จำนวนเงิน 4,300 บาท ใครโอนเงินแล้ว เลือกที่นั่งได้ก่อนนะคะ
2. กรณีท่านยกเลิกการเดินทาง ก่อนการเดินทาง 30 วัน ทาง CAMERART จะคืนค่าทริปทั้งหมดให้ภายใน 7 วัน หลังจากการแจ้งยกเลิก
3. กรณียกเลิกทริปไม่แจ้งล่วงหน้า ภายใน 30 วันก่อนการเดินทาง ไม่สามารถเรียกเงินจองทริปได้
4. CAMERART ขอสงวนสิทธิยืนยันที่นั่งสำหรับการเดินทาง สำหรับผู้ที่ชำระเงินค่าทริปมาก่อนแล้วเท่านั้น
5. จอดรับส่งตามจุดที่แจ้งเท่านั้น

การเตรียมตัว
1. ทริปนี้เหมาะกับช่างภาพขายลุยนะคะ ไม่เหมาะกับคนเป็นโรคหัวใจตกใจง่ายนะคะ
2. เตรียมชุดขาว 2 ชุด ปอกแขนสีขาว ผ้าปิดจมูก ที่อุดหู แว่นกันฝุ่น (ชุดพร้อมออกรบ)
3. ที่แลปกล้อง ป้องกันประทัด
4. ฟิตร่างกายให้พร้อม