ตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อคุณ!! หลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม แห่งเดียวเท่านั้น 13 -

ตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อคุณ!! หลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม แห่งเดียวเท่านั้น

โอกาสนี้โอกาสเดียวไม่เรียนไม่ได้แล้ว!!!


หลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และ Thailand 4.0

ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ

รับส่วนลดค่าเล่าเรียนถึง 50%

#พิเศษ!! ปีแรกไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน*

  • มีโอกาสไปฝึกงานที่ต่างประเทศ
  • ได้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ชอบ
  • ได้ทักษะที่หลากหลายในศตวรรษที่ 21
  • มี coach ส่วนตัวในการวางแผนการเรียน

หลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม แห่งเดียวเท่านั้น

สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1370


และ 081 425 4242

เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

*เฉพาะภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคการศึกษา

#คณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #SITI #SPU #สมัครเรียน #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง