ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวจัดงานแสดงสินค้าอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติ Medical Devices ASEAN 13 -

ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวจัดงานแสดงสินค้าอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติ Medical Devices ASEAN

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทยและพันธมิตร จัดงาน Medical Devices ASEAN 2018 (MDA 2018) งานแสดงอุปกรณ์การแพทย์นานาชาติเเละการประชุมวิชาการทางการแพทย์ ที่ครอบคลุมอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ด้านศัลยกรรมทั่วไป ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู รังสีวินิจฉัย ห้องปฎิบัติการทางการเเพทย์ เทคโนโลยีและระบบไอที รวมไปถึงวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อเป็นเวทีกลางที่ช่วยผลักดันประเทศไทยเป็นเมดิคัลฮับของเอเชียตามนโยบายภาครัฐ คาดว่ามีจะมีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมชมงานกว่า 4,000 ราย


ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ถึงความพร้อม และกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นภายในงาน Medical Devices ASEAN 2018 คณะผู้จัดงาน Medical Devices ASEAN 2018 จึงใคร่ขอเรียนเชิญสื่อมวลชน ร่วมทำข่าวประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวในวันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องสัมมนา 3 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเคย และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 

กำหนดการ

13.30 น.       ลงทะเบียน สื่อมวลชน / แขกผู้มีเกียรติ

14.00 น.       กล่าวต้อนรับ โดย คุณนิชา อัครเมธากุล ผู้จัดการโครงการ บจก. อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์

14.05 น.       กล่าวสนับสนุนการจัดงาน โดย ตัวแทนจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)

เภสัชกรหญิงกรภัทร ตรีสารศรี ผู้อำนวยการกองควบคุมเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

คุณศิริ ศรีมโนรถ ผู้อำนวยการสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข


คุณกรองกนก มานะกิจจงกล ผู้อำนวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เภสัชกรปรีชา พันธุ์ติเวช นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย

14.45 น.         ถ่ายภาพคณะผู้บริหาร

15.00 น.         สัมภาษณ์พิเศษคณะผู้บริหาร / จบการแถลงข่าว