เคอรี่ สยามซีพอร์ต ร่วมมือกับ ผู้ส่งออกน้ำตาลไทย โชว์ศักยภาพการส่งออกของประเทศสู่สายตาชาวโลก 13 -

เคอรี่ สยามซีพอร์ต ร่วมมือกับ ผู้ส่งออกน้ำตาลไทย โชว์ศักยภาพการส่งออกของประเทศสู่สายตาชาวโลก

เคอรี่ สยามซีพอร์ต ร่วมมือกับ ผู้ส่งออกน้ำตาลไทย โชว์ศักยภาพการส่งออกของประเทศสู่สายตาชาวโลก


เคอรี่ สยามซีพอร์ต ท่าเทียบเรือน้ำลึกเอกชนของไทย ที่ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร ตั้งแต่ขนถ่ายเรือสินค้าเทกอง เรือบรรทุกตู้สินค้า จัดเก็บและขนส่งกระจายสินค้าทั่วโลก ได้ร่วมมือกับผู้ส่งออกน้ำตาลรายใหญ่ของประเทศไทย ต้อนรับเรือขนส่งสินค้าเดินทะเล เกรท เรนโบว์ ที่มีระวางบรรทุก 63,000 ตัน และกินน้ำลึก 14.5 เมตร เข้ามาทำการขนถ่ายน้ำตาลดิบ ปริมาณ 62,290 ตัน  โดยใช้เวลาในการขนส่งทั้งสิ้นเพียง 2 วันครึ่ง ด้วยอัตราขนถ่าย 28,800 ตันต่อวัน ด้วยอุปกรณ์ Rotainer ซึ่งมีเพียงเคอรี่ เท่านั้น ที่นำเข้ามาใช้ในการขนถ่ายสินค้า ตั้งแต่ปี 2554 การขนถ่ายน้ำตาลล็อตนี้ ได้ทำการตอกย้ำให้กับผู้ซื้อน้ำตาลได้เห็นว่า สินค้าเกษตรของไทย ไม่เพียงแต่มีคุณภาพที่ไม่น้อยหน้าประเทศใดๆ ในโลก แต่ยังมีเทคโนโลยี (Rotainer) ที่ทำให้การขนถ่ายรวดเร็ว และ Infrastructure ของท่าเทียบเรือน้ำลึก ในการรองรับการส่งออกล็อตไซส์ใหญ่ๆ อีกด้วย ทั้งนี้ ศักยภาพของท่าเทียบเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต ได้ส่งผลโดยตรงต่อการลดต้นทุนของผู้ส่งออกไทย ให้สามารถแข่งขันได้อย่างสบายใจในตลาดการค้าโลก เคอรี่ สยามซีพอร์ต รักษาไว้ซึ่งพันธกิจในการพัฒนาบริการท่าเทียบเรือน้ำลึกด้วยบริการแบบ World Class และเทคโนโลยีในการขนถ่ายกระจายสินค้าที่สะดวกและรวดเร็ว เพื่อจะเป็นกลไกสำคัญในการช่วยสนับสนุน ผลักดัน และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้รุดหน้าอย่างรวดเร็ว ณ ท่าเรือเคอรี่ สยามซีพอร์ต ศรีราชา