สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม หลักสูตรใหม่ สำหรับเด็กยุคใหม่!! 13 -

สหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ม.ศรีปทุม หลักสูตรใหม่ สำหรับเด็กยุคใหม่!!

พบกับหลักสูตรใหม่ อยากเรียนอะไร ต้องได้เรียน!!!
หลักสูตรสหวิทยาการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เลือกเรียนได้ตามชอบจาก 75 สาขาวิชาในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยคู่สัญญาจากต่างประเทศ พร้อมมี อาจารย์เป็นโค้ชส่วนตัวแนะนำการวางแผนการเรียน


สมัครและลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ค. 61
รับทุนสูงสุด 10,000 บาท*

สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด)
ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น.
โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
หรือ 0614205641-4
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด