ขอเชิญร่วมงาน “Thailand Quality Award 2017 Winner Conference” 13 -

ขอเชิญร่วมงาน “Thailand Quality Award 2017 Winner Conference”

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา “Thailand Quality Award 2017 Winner Conference” ในวันพฤหัสบดีที่ 24 – วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท 22 โดยเป็นกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติในระดับ World Class กับกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ หรือ Ministry of Manpower (MOM) ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับรางวัล Singapore Quality Award โดยสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพทุกด้านขององค์กร รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรระดับโลก


นอกจากนี้ ยังเป็นการรับฟังการบรรยายจากองค์กรไทยคุณภาพทั้ง 2 แห่งที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ ประจำปี 2560 (Thailand Quality Class Plus: Operation – TQC+: Operation 2017)   ได้แก่ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และสายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย และองค์กรอีก 2 แห่ง ที่ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2560 (Thailand Quality Class 2017 – TQC 2017) ได้แก่ เขื่อนภูมิพล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และธนาคารออมสิน ซึ่งได้ร่วมให้ความรู้และประสบการณ์เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่องค์กรอื่นๆ นำวิธีปฏิบัติไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อไป

สมัครเข้าร่วมงานสัมมนาได้ที่ www.ftpi.or.th/event/21368 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมการเพิ่มผลผลิต  สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ โทรศัพท์  0-2619-5500 ต่อ 434 (ชุติมา), 435 (ผ่องอำไพ) หรือ Email:[email protected]