กล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัด Golf for Jungle 2018“กอล์ฟ...เพื่อป่าแผ่นดินเกิด” 13 -

กล้วยน้ำไทมูลนิธิ จัด Golf for Jungle 2018“กอล์ฟ…เพื่อป่าแผ่นดินเกิด”

 โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ขอเชิญนักกอล์ฟ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Golf for Jungle 2018 “กอล์ฟ…เพื่อป่าแผ่นดินเกิด”  รายได้เพื่อระดมทุนซ่อมแซม ปราการ ทางน้ำเพื่อเป็นจุดสกัดป้องกันภัยคุกคามทรัพยากรธรรมชาติ และ สัตว์ป่า ทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง มรดกโลก ร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. สนามกอล์ฟ ไทยคันทรี คลับ ถนนบางนา – ตราด กม. 35.5 สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-769-2000 ต่อกล้วยน้ำไทมูลนิธิ