“NeoBot” สร้างพัฒนาการเด็กรอบด้านส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะ 13 -

“NeoBot” สร้างพัฒนาการเด็กรอบด้านส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะ

ในโลกปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เนื่องด้วยเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวัน จนเป็นปัจจัยหนึ่งของชีวิตไปแล้ว โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่ถือว่าเป็นเทคโนลียีที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาช่วยให้มนุษย์สะดวกสบายขึ้น ดังจะเห็นได้จากการพัฒนาหุ่นยนต์ในการใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต และกำลังขยายมาสู่อุตสาหกรรมบริการ แทนการใช้แรงงานมนุษย์


นอกจากบทบาทของหุ่นยนต์ในการใช้งานทางด้านการผลิต และบริการแล้ว ยังสามารถเป็นตัวช่วยในการพัฒนาศักยภาพ และส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะภาพของน้อง ๆ วัยเรียนได้โดยการนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทางความคิด และการประดิษฐ์

“NeoBot” เป็นหุ่นยนต์ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อนำมาเป็นสื่อ และเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบเทคโนโลยีการนำความรู้ทางกลศาสตร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับหลักสูตร STEM Education (สะเต็มศึกษา) คือการบูรณาการความรู้ใน 4 วิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้น ผ่านการเน้นปฏิบัติให้เห็นภาพจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคำถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งเจ้า “NeoBot” นี้เป็นที่นิยมในการใช้ในการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกระดับของประเทศเกาหลีใต้ ด้วยเสน่ห์ของมันคือ ผู้เรียนสามารถจิตนาการออกแบบเจ้าหุ่นยนต์ตามที่ต้องการได้ สามารถปรับความยากง่ายในการออกแบบประกอบหุ่นยนต์ให้เหมาะสมของช่วงวัย

สำหรับน้องๆ ที่อยู่ประเทศไทยหากอยากสัมผัสเจ้า “NeoBot” ก็รออีกไม่นาน เพราะว่า บริษัท ฐิโอกะ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จะนำ “NeoBot” มาเปิดตัวในงาน EdTeX 2018 งานแสดงสินค้านวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการศึกษา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เป็นครั้งแรกของไทย ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2561 พร้อมทั้งได้จัดการแข่งขัน Robotics Workshop Competition ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท โดยเปิดรับสมัครน้อง ๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนละ 1 คน จำนวน 10 โรงเรียน ร่วมอบรม และแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 27 เมษายน 2561 และคัดเลือกเพียง 6 คน เพื่อแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันที่ 11 พฤษภาคม 2561  หมดเขตรับสมัคร 20 เมษายนนี้

ประโยชน์ที่น้อง ๆ จะได้รับจากการแข่งขันหุ่นยนต์ เรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนทักษะแบบรอบด้าน เริ่มแรกได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการริเริ่มคิดหุ่นยนต์ในจินตนาการ และประดิษฐ์ออกมาให้เป็นของจริง ฝึกฝนการวางแผน และลำดับความสำคัญของสิ่งต่าง ๆ จากการต่อหุ่นยนต์ที่มีขั้นตอนซับซ้อน ฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเองจากการต่อหุ่นยนต์ ในแบบที่ซับซ้อน และต้องทำเป็นขั้นตอน ได้ใช้การคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ เรียนรู้และซึมซับมองเห็นภาพทฤษฎีต่าง ๆได้ชัดเจน เช่น ทฤษฎีแรงเสียดทาน ทฤษฎีแรงแหวี่ยง และทฤษฎีแรงงัด เสริมสร้างสมาธิในระยะยาวจากการจดจ่อตั้งใจต่อหุ่นยนต์ได้สำเร็จ ซึ่งน้อง ๆ จะได้เรียนรู้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์เป็นทักษะในการพัฒนาไปใช้ในโปรแกรมอื่น ๆ ต่อไปและฝึกการแก้ไขปัญหาในการต่อหุ่นยนต์จากการมีชิ้นส่วนที่จำกัดและปัญหาเฉพาะหน้าที่ได้เจอในระหว่างการแข่งขัน มีวิธีคิดพลิกแพลงจากการดัดแปรงชิ้นส่วนหุ่นยนต์ที่เหมือนกันให้มีประโยชน์การใช้งานที่ต่างกันได้ ส่งเสริมความสามารถในเชิงคณิตศาสตร์จากการได้คำนวณชิ้นส่วนและขนาดในการสร้างหุ่นยนต์ เรียนรู้มิติของวัตถุ ในมุมมองโครงสร้าง2มิติและ3มิติ

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด และสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ http://www.edtex-expo.com