ห้างสรรพสินค้าเซน จัดงาน ZEN SHOES GRAND SALE 13 -

ห้างสรรพสินค้าเซน จัดงาน ZEN SHOES GRAND SALE

ห้างสรรพสินค้าเซน จัดงาน   ZEN SHOES GRAND SALE

ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน  จนถึง  7 พฤษภาคม 2561 

ณ ชั้น 8 เซน อีเว้นท์ แกลอรี่ (ZEN Event Gallery) ห้างสรรพสินค้าเซน