ตามรอยพ่อ ต่อยอดพันธุกรรม 13 -

ตามรอยพ่อ ต่อยอดพันธุกรรม

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ขานรับนโยบายรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จัดงาน “ตามรอยพ่อ ต่อยอดพันธุกรรม” ประชาชนให้ความสนใจ แต่งกายชุดไทย นุ่งโจง ห่มสไบ เข้าร่วมงานวิถีเก๋ไก๋แต่งชุดไทยเที่ยวพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมสัมผัสธรรมชาติ เรียนรู้การเพาะปลูกการเกษตร ต่อยอดพันธุกรรม ช๊อป ชิม ชิว อาหารพื้นบ้าน ผลผลิตการเกษตร ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี เมื่อเร็วๆนี้