แพร่! หนุนสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค 13 -

แพร่! หนุนสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค

แพร่! หนุนสินค้าเกษตรปลอดภัย เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ใส่ใจสุขภาพผู้บริโภค


จังหวัดแพร่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดแพร่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นวัตกรรมก้าวไกล เกษตรกรไทยพัฒนา” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าสู่ตลาด และเพิ่มช่องทางการขายสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร

ช็อป ! สินค้าเกษตรปลอดภัย เมล็ดข้าวพันธุ์ดี การันตีจากกรมการข้าว สินค้าแปรรูปการเกษตร สินค้าวิสหากิจชุมชน สินค้าธงฟ้าราคาประหยัด

ชม !  นิทรรศการเกษตรแปลงใหญ่ต้นแบบ

เชียร์ ! การแข่งขันการทำอาหาร

ชิลล์ ! กิจกรรมความบันเทิง การแสดงจากศิลปินชื่อดัง 30 เมษายน- เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์,         1 เมษายน อ้อม รัตนังและน้อง ปฏิญญา  พร้อมทั้งการแสดงวงดนตรีและการแสดงศิลปวัฒนธรรม ลุ้นรับรางวัลมากมายภายในงาน วันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 21.00 น. ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่ (กาดสามวัย) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/SafetyFarmingMarket/