คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ร่วม สัมมนาและWORKSHOP (ฟรี) "โอกาสในการสร้างแบรนด์ให้ปัง! ที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องรู้" 13 -

คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป ร่วม สัมมนาและWORKSHOP (ฟรี) “โอกาสในการสร้างแบรนด์ให้ปัง! ที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องรู้”

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม


ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม สัมมนาและWORKSHOP (ฟรี)

“โอกาสในการสร้างแบรนด์ให้ปัง! ที่ผู้ประกอบการยุคดิจิทัลต้องรู้”

วิทยากร โดย  

คุณธานี โอฬารรัตน์มณี  / ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา

คุณกวิน แย้มประเสริฐ / คุณเชิดศักดิ์ วุฒิพงศ์ไพโรจน์(บก.เค)

ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561  เวลา 09.00 น. เป็นตันไป

ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 11


มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ติดต่อสอบถาม สำรองที่นั่ง (จำนวนจำกัด)

โทร. 02-5791111 ต่อ 2354