The Knowledge vol.8 นิตยสาร OKMD เพิ่มพูนความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา 13 -

The Knowledge vol.8 นิตยสาร OKMD เพิ่มพูนความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

The Knowledge vol.8
นิตยสาร OKMD เพิ่มพูนความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 8  ธันวาคม 2560 – มกราคม 2561
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)


 • ก่อร่างสร้างฝัน สู่ต้นแบบเมืองเศรษฐกิจความรู้ลำปาง
 • รวมมิตรตัวเลขฐานข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้ลำปาง
 • แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่กับการขับเคลื่อนเมืองแห่งความรู้
 • ลำปางเส้นทาง HUB ความฮู้
 • ถอดรหัสองค์ความรู้บนเส้นทางท่องเที่ยวเชิงความรู้ @ลำปาง
 • การท่องเที่ยวเชิงความรู้…พัฒนาลำปางอย่างไรไปสู่ความยั่งยืน?
 • 5 แหล่งเรียนรู้น่าสนใจในลำปาง
 • ลำปาง 4.0
 • ปฏิทินกิจกรรม เทศกาล งานประเพณี จังหวัดลำปาง ปี 2561
 • Lampang & Knowledge Cities A-Z
 • เมื่อต้องทำมาหากินในเมืองเศรษฐกิจความรู้
 • เล่น เห็น โลก : ท้าทายอนาคต สร้างโอกาสใหม่ให้ประเทศ”

แจกฟรี ณ ห้องสมุดและร้านกาแฟชั้นนำ
หรือคลิกอ่านออนไลน์ที่ 
www.okmd.or.th/knowledge/okmd-magazine/1037/